Търси

Протест в Париж срещу изменението на климата. 19.11.2020 Протест в Париж срещу изменението на климата. 19.11.2020 

Християнски младежи от цял свят апелират за климатична справедливост

Християнски младежи от различни европейски икуменически групи, заедно със Съюза на будистките младежи, към които се присъединяват различни християнски движения и организации, сред които и Световният съвет на църквите (WCC), призовават световните политически и религиозни лидери за незабавни действия за климатична справедливост.

„Продължителното и непрекъснато унищожаване на Земята, нашият общ дом, пряко противоречи на ценностите и ученията, които ние, младите вярващи, прегръщаме и подкрепяме“, започва текстът, публикуван на уебсайта на ССЦ. „Чувстваме отговорността да поставим под съмнение настоящия начин на живот, който причинява мащабни щети и разрушения на жителите на Земята, хората и животните и сътресения в екосистемите и признаваме, че трябва да преразгледаме идеята за „напредък“, за да постигнем по-справедлив свят за всички”.

Оттук и ангажиментът на младите християни „да работят в търсене на решения и стратегии за намаляване на въглерода и прилагането им в ежедневието, но също и за „по-зелен и справедлив“ свят.

 „От съществено значение е не само да действаме като личности, но и да държим отговорни за действията си онези, които имат властта за вземане на решения“, подчертават младежките организации. Оттук и призива им към европейските политически лидери за „солидарност с онези, които вече заплащат последиците от изменението на климата и  за екологично устойчиви решения, а не мотивирани само от печалбата". Младите хора също се обръщат към религиозните лидери, за да покажат „необходимото лидерство и водят нашите общности към по-проспериращ и екологичен свят“, базирайки се на принципите на тяхната вяра.

„Признаваме, че нашата планета не принадлежи само на нас, но и на следващите поколения, затова трябва да мислим за бъдещето – завършва апелът. Нашите религиозни и морални убеждения изискват от нас да го направим“.

(dg/vatn)27 Ноември 2020, 08:20