Търси

Мюсюлмани пред Голямата джамия на Париж. Мюсюлмани пред Голямата джамия на Париж. 

Франция: мюсюлмани срещу тероризма

Различни френски мюсюлмански представители отново осъдиха тероризма и неотдавнашните "нападения срещу Франция" по време на пресконференция, проведена вчера в Голямата джамия на Париж, за да представят съвместна декларация.

Подписалите текста, членове на мюсюлмански федерации и френски джамии, заявяват в преамбюла своята привързаност към свободата на изразяване и на вероизповедание. „Благодарение на този съществен фундамент на републиката, ние можем, като граждани изповядващи мюсюлманската вяра, да упражняваме нашия култ“, се чете в декларацията.

Мюсюлманските представители осъждат "всяка форма на насилие в името на нашата религия", на инструментализацията на исляма "за политически, дипломатически или търговски цели", по-специално "неоправданите призиви за бойкот на френски продукти". Декларацията е преди всичко възможност да се разобличат чуждестранни образувания, които насърчават убийствата във Франция.

Преди няколко дни, различни ислямски лидери проведоха две важни работни срещи под егидата на Френския съвет за мюсюлманска вяра: първата за обучението на религиозни лидери, втората за превенцията срещу радикализацията. По отношение на първия аспект, бе подчертана „реалната възможност за постигане на споразумение за общ път“, чиято цел ще бъде да обучи религиозни лидери във Франция, отговорни за насърчаването, с единен глас, на ислям „напълно закотвен в републиката и към религиозната обстановка на нашата страна". Също така бе обсъден и въпросът за акредитацията и сертифицирането на имами.

По въпроса за радикализацията, бяха направени различни предложения, започвайки от организирането на семинари за по-добро разбиране на причините, признаците и проявите на явлението, както и профилите на тези, които могат да бъдат негови жертви, особено сред младите хора. Накрая участниците изразиха желанието си да създадат „звена, отговорни за противодействие на екстремисткия дискурс чрез обединяване на имами, армейски свещеници и възпитатели“.

(dg/vatn)

03 Ноември 2020, 20:44