Търси

Бездомни Бездомни 

„Каритас“: в Европа 700 хиляди бездомни хора

Докладът на „Каритас“ – пастирският орган на Епископската конференция на Италия - съдържа данни и свидетелства на законодателния анализ на правото на жилище в Стария континент. „Домът за много европейци остава цел, която е трудно да се постигне и поддържа“, явление, което се е увеличило със 70% за 10 години, както обяснява Паоло Бечегато, заместник-директор на „Каритас Италия“.

Емануела Кампаниле – Давиде Дионизи – Маня Кавалджиева – Ватикана

 „Каритас“ избра 31-та годишнина от падането на Берлинската стена и 70-та годишнина от декларацията на Шуман, за да представи Доклад за правото на жилище в европейския контекст. В интервю Паоло Бечегато обяснява: „Създадохме този паралелизъм, който може би е доста смел, но който ни кара да се замислим: срутването на стена и липсата на стени на къщи, които да дадат достойнство на хората“. По въпроса за правото на жилище, е налице европейско законодателство, казва още Бечегато, но по-проблематична остава действителността, с увеличение от 70% през последните десет години на невъзможността да се има жилище.

Затова пастирската организация отново насочва вниманието към дома, разбиран като „общо благо“, като цитира  един от ключовите пасажи от писмото на папа Франциск до кардинал Паролин  за  50-годишното сътрудничество между Светия Престол и европейските институции:

Мечтая за Европа, приятелка на човека и на хората. Земя, в която се зачита достойнството на всеки, където човекът е ценност сам по себе си, а не предмет на икономически сметки или търговска стока.

Думи, които, както пояснява „Каритас“ в официална нота, „ни напомнят, че за съжаление на нашия континент има повече от сто милиона хора в затруднение, маргинализирани и на които трябва да се обърне внимание и да се възвърне достойнството“. „Домът за много европейци остава цел, която е трудно да се постигне и поддържа“. Над 23 милиона семейства, около 10,4% от цялото население на Европейския съюз, харчат повече от 40% от доходите си за поддържане на домовете си и близо 9 милиона семейства живеят в неподходящи жилища".

Бездомните

"След това има и такива, които никога не са имали покрив: само в Европа, 700.000 души са без дом и това явление се е увеличило със 70% за десет години". Твърдението е на организаторите на инициативата, които, като се позовават и на последния доклад за бедността и социалното изключване, припомнят италианската ситуация. В Бел Паезе, над 1,8 милиона семейства са в условия на абсолютна бедност, а тези, които живеят под наем, имат още по-критична ситуация. Около 850.000 са бедните семейства под наем, почти половината от тях са в Южна Италия. Бездомните са 51.000 и състоянието им се е влошило с идването на пандемията Ковид-19.  В  доклада се посочва също така, че „всяка година  с пристигането на студа се създават високорискови ситуации за тези, които нямат дом или подслон на закрито": от клошарите до бездомните деца, от възрастните хора до разведените и може би безработни бащи, които нямат повече средства, за да плащат наем”.

Обществените жилища

Днес строителството на обществени жилища представляват 4% от националния жилищен фонд и следователно отговаря на минимален дял от населението или една пета от пазара на наеми, един от най-ниските в Европа. Подадените в общините молби за обществени жилища, останали без отговор, възлизат на около 650.000; 4 милиона млади хора на възраст между 25 и 39 години все още живеят при родителите си; 4 милиона чуждестранни работници живеят под наем, от които 80% в съжителство и в пренаселени жилища”.

Правото на дом в ЕС

В европейската правна рамка, правото на жилище е от изключителната компетентност на отделните държави. „Поради тази причина системата на обществените жилищни политики изглежда разнородна и нивата на достъп до жилища не изглеждат равномерно разпределени. Все пак,  в Европа е налице голям иновативен опит, от който е възможно да се извлекат полезни работни насоки,  за да се улесни една по-добра изпълнимост на основното право на достойно жилище“.

10 Ноември 2020, 10:53