Търси

Пазарът Джикомба в Найроби, Кения. 30/9/2020 Пазарът Джикомба в Найроби, Кения. 30/9/2020 

Църквите в Африка: незабавни действия срещу корупцията и дълга

„Призив за действие“, така че корупцията и нарастващата криза на външния дълг да бъдат премахнати възможно най-скоро в целия африкански континент: този апел към африканските политици отправи Конференцията на църквите на цяла Африка (Aacc), основана през 1963 г. и присъстваща в 42 африкански държави, по повод виртуален уебинар.

Корупцията и външният дълг са взаимосвързани проблеми, които потопиха африканските държави в нова форма на робство, лишавайки ги от суверенитет, беше казано по време на работата, в която участваха над 70 представители. „През 2000 г. - каза генералният секретар на Конференцията, преподобният Фидон Мумбеки - на много африкански страни бе отменен външният им дълг, но сега констатирам с голяма загриженост, че някои от тях имат по-големи дългове, отколкото преди двадесет години". Според статистиката на Международния валутен фонд за 2019 г., „между 2015 г. и 2018 г. африканските държави отбелязват средно увеличение на дълга, равно на почти 20 пункта от техния БВП“. Същевременно, „лихвите се увеличават“, до такава степен, че "през последните две години африканските правителства са платили над 84 милиарда долара лихви на чуждестранни кредитори". За някои от тях, допълни Мумбеки, това означава "изразходване на над 45 процента от националните данъчни приходи".

 „Всичко това е в ущърб на следващите поколения – подчерта преподобният Мумбеки. Бъдещето на нашите деца е ипотекирано. Те няма да могат да участват пълноценно в развитието на страните поради тежестта, която поставяме на плещите им, дори преди да се родят“. Генералния секретар на Aасс също изрази тревога и срещу използването на външния дълг като „нов инструмент за борба в Африка: местните правителства се отказват от жизненоважните ресурси на територията, за сметка на своите граждани, които на практика са заложници“ на други народи.

Преподобният Мумбеки осъди корупцията и лошото управление в целия континент, фактори, които увеличават кризата. Оттук и призивът на асамблеята: „Искаме Църквите да  насочат вниманието към този проблем. Целта е да се създаде силна коалиция в цяла Африка, която да бъде в състояние да убеди страните на континента да разрешат въпросите за дълга и корупцията”. В тази светлина, Конференцията на Църквите на цяла Африка предложи програма на местните църкви да отговорят на тези предизвикателства „чрез изследвания, предоставяне на данни, информационни кампании и разработване на проекти“.

„Въпреки че в Африка не осъществиха апокалиптичните прогнози за смърт от Covid-19, всички знаем икономическите предизвикателства, причинени от пандемията и социалната изолация - заяви Карими Киноти, ръководител на африканския сектор на Christian Aid, агенцията за помощ и развитие на християнските църкви в Обединеното кралство и Ирландия. „Ето защо, разрешаването на кризата с външния дълг е фундаментано.“ Изабел Апаво Фири, заместник генерален секретар на Световния съвет на църквите, също  призова за „систематична промяна в здравеопазването, образованието и социалната защита“ за Африка, както по време на пандемията, така и след това. “Докато се ангажираме с корупцията в здравеопазването - обясни Изабел Фири - трябва да се запитаме как да се преструктурират и трансформират здравните и образователните системи, така че да са от полза за по-голямата част от африканския народ".

(dg/vatn)

02 Октомври 2020, 08:05