Търси

Африкански деца получават храна  по време на пандемията, 23 май 2020 Африкански деца получават храна по време на пандемията, 23 май 2020 

УНИЦЕФ и Световната банка: нараства броят на бедните деца заради пандемията

Според нов анализ, който се извършва от групата на Световната банка и УНИЦЕФ, около 1 на 6 деца, или 356 милиона в световен мащаб, са живели в крайна бедност преди пандемията и се очаква тази цифра да се влоши значително.

Децата имат два пъти повече вероятност да живеят в крайна бедност в сравнение с възрастните (17,5% от децата, при 7,9% от възрастните). Най-засегнати са най-малките деца – около 20% от всички деца на възраст под 5 години в развиващите се страни живеят в изключително бедни семейства. В Субсахарска Африка две трети от децата, живеещи в семейства, се борят да оцелеят със средно 1,90 долара на ден на човек или дори по-малко, което е международната мярка за крайната бедност. В  Южна Азия живее около една пета от тези деца. Анализът показва, че броят на децата, живеещи в крайна бедност, е намалял умерено с 29 милиона в периода от 2013 до 2017 г.

УНИЦЕФ ​​и Световната банка припомнят, че „всеки напредък, постигнат през последните години, се забавя по тревожен начин, той е неравномерно разпределен и е изложен на риск поради въздействието на пандемията Covid-19 върху икономиката“. Според анализа детската бедност е налице най-вече в нестабилните и засегнати от конфликти държави, където над 40% от децата живеят в изключително бедни семейства, в сравнение с около 15% от децата в другите страни. Проучването също така установява, че повече от 70% от децата в крайна бедност живеят в семейства, в които главата на семейството работи в земеделския сектор.

man / VatNews

27 Октомври 2020, 14:09