Търси

Световен ден на прехраната. Световен ден на прехраната.  

Каритас Интернационалис: "храна за всички"

„Целенасочени действия за борба с хранителната несигурност, свързани с опазване на околната среда; прекратяване на конфликтите, насърчаване на програми за устойчиво земеделие и определяне на приоритетни области на продоволствената сигурност“. Това е, призивът на Каритас Интернационалис към международната общност във връзка със Световния ден на прехраната, който се отбелязва на 16 октомври.

„Още миналия май, конфедерацията предупреди за сериозните последици, които пандемията и мерките за ограничаване на разпространението на Covid-19 ще имат върху продоволствената сигурност - се чете в комюнике на организацията.  Днес данните са тревожни. Според Световната хранителна програма 230 милиона души са изложени на риск от глад или 130 милиона повече от миналата година“.

Най-уязвимите отново плащат най-високата цена, подчертава Алоизиус Джон, генерален секретар на организацията: пандемията "силно влоши несигурността на храните и попречи на достъпа до храна на онези, които и без това бяха бедни". „Каритас Интернационалис вярва, че достъпът до храна е основно право, което сега е отнето на най-уязвимите поради пандемията“, продължава Джон. "Ако нашият ближен е лишен от храна, задача на всички членове на глобалната общност е да се чувстват отговорни и да действат солидарно".

Поради това, в духа на енцикликата „Всички сме братя“, Каритас Интернационалис призовава за „по-голяма солидарност и по-силно чувство за отговорност към най-уязвимите. Приоритет за глобализацията на солидарността трябва да бъде „храна за всички“ като основно право“, подчертава организацията. Заедно с това припомня думите на папа Франциск, че „разхищението на храна е равносилно на лишаване на другите от храната от която се нуждаят, за да оцелеят".

Оттук и призивът към всички политически лидери „да предприемат необходимите мерки“: „да се предоставят на хуманитарните организации необходимите средства, за да отговорят на непосредствените нужди; да действат срещу изменението на климата и опазването на околната среда; да насърчават микроземеделието, чрез отпускане на средства за такива дейности; да бъдат прекратени войната и конфликтите, които принуждават стотици хиляди хора да емигрират и увеличават хранителната несигурност; да бъдат индивидуализирани приоритетни области на продоволствената сигурност с цел насърчаване на проекти за най-бедните".

(dg/vatn)

16 Октомври 2020, 08:02