Търси

Vatican News
Преподаване на религия в училищата Преподаване на религия в училищата 

Религията в училищата, необходимост в демократичните и плуралистичните общества

Епископът на Грац-Секау, отговорник за възпитателната душепастирска грижа към Австрийската епископска конференция, говори в навечерието на новата учебна година за кампанията на епископите „Вярвам – Да“, посветена на преподаването на религията в училищата.

Роберта Барби – Светла Чалъкова – Ватикана

Според данните от кампанията на епикопите за преподаването на религията в училищата, повече от 91% от учениците в Австрия участва в часовете по католическо религиозно възпитание. Красноречиви в този контекст са думите на монсиньор Вилхелм Краутвашл, епископ на Грац-Секау и отговарящ за душепастирската възпитателна грижа към Австрийската епископска конференция: „преподаването на религията в училищата е от съществено значение, ако искаме едно демократично и плуралистично общество“. Думи подчертани и от Андреа Пинц, отговорник на междудиоцезалния отдел за възпитанието и обучението, който заедно с епископа представи във Виена новата кампания на австрийските епископи за преподаването на религията в училищата: „Съвременното религиозно образование е мястото, където се разглеждат екзистенциални въпроси, както и тези за общото благо и социалното сцепление".

Кампанията на епископите „Вярвам – Да“

Около 586 хиляди ученици в Австрия участват в часовете по католическо религиозно възпитание, освен това има повече от 24.300 ученици, които не принадлежат на нито една религиозна конфесия, но които доброволно посещават часовете по католическо религиозно възпитание.

Кампанията на епископите „Вярвам – Да“ ще се проведе през целия месец септември и ще включи информационни екрани, които ще бъдат предоставени на училищата, рекламни билбордове, които ще бъдат поставени на обществените места в градовете, както дигитална и хартиена реклама. Сърцевината на кампанията се състои във въпроси, на които да се намерят отговори, като: съществуват ли и днес чудесата? Харесвам ли се на Бог? Има ли надежда за света? Или: може ли и аз да имам съмнения?

„Религията е важна част от световното общество, която трябва да се вземе на сериозно, особено днес - каза монсеньор Краутвашл - училището е място за придобиването на познания, за по-нататъшното утвърджаване в живота. И тъй като религията е част от живота, религиозното образование принадлежи на училището, като основа на етически коректен духовен живот, интегриран в божественото творение ".

Плодовете на религиозното образование

„Убедени сме, че нашите съдържания и послания са безценни и допринасят за успеха на обещството. Нашата цел е да подготвим младежите за един участващ в обществото живот. За един морално добър живот, за който Евангелието може да бъде прекрасна основа – прибави епископът, убеден, че католическото религиозно възпитание е много повече от обикновеното предаване на познания: „Религиозното възпитание се състои в стремежа да се намерят отговори на въпросите, пред които всеки един от нас трябва се изправи с духовен подход: Откъде идвам? Накъде отивам? Какъв е смисъла на живота?“.

Начин, за да се изправим пред бъдещето

На същото мнение е и Андреа Пинц: „Доброто религиозно възпитание е важно за живота – каза той – а католическото религиозно възпитание приканва хората да действат солидарно и в мир и показва как да се изправим пред бъдещето. Отваря достъпа до изкуството и културата и допринася за оформянето на училищния живот, чрез празнични и тържествени елементи и прави възможно срещата с религиозното и идеологическо многообразие“.

В Австрия религиозното обучение в собствената религиозна принадлежност е задължителен предмет в държавните училища за всички ученици, принадлежащи към една църква или законно призната религиозна общност; въпреки това, е възможно да се окажеш от религиозното образование. От учебната 2020/2021 г., всички ученици, които посещават часовете по религия ще бъдат задължени да посещават и задължителен предмет по етика от девети клас.

07 Септември 2020, 09:17