Търси

Vatican News
Уебинар на ССЦ, посветен на водата Уебинар на ССЦ, посветен на водата 

Уебинар на ССЦ за водата: насърчаване на екологичната справедливост

Ангажиментът на християните в защита на правото на вода като общо благо, в насърчаването на устойчиви модели на потребление за намаляване на екологичните и социални дисбаланси, икономика алтернативна на тази, фокусирана само върху печалбата и възобновяеми енергии за закрилата на климата.

Тези са темите в центъра на четири уебинара (онлайн семинари), организирани от Световния съвет на Църквите (ССЦ), които се провеждат от 28 юли до 18 август с участието на различни световни експерти и християнски лидери. Срещите – посочва комюнике - ще послужат, за да се направи преглед на усилията, положени от Църквите по света, в приложението на „пътната карта за действие“, лансирана от ССЦ през 2019 за насърчаването на „една икономика на живота и на екологичната справедливост“.

Първата среща – посочва сайта на ССЦ – се проведе на 28 юли на тема: „Да се свържим отново чрез вярата с Творението, земята и водата“, с която се отбеляза десетата годишнина от историческата Резолюция от 2010, с която ООН призна достъпа до питейната вода и до хигиенните услуги, като основно човешко право, помествайки го във Всеобщата декларация за човешките права от 1948. Решаваща стъпка за справянето с проблема с недостига на водните ресурси и освобождаването на водата от пазарната логика и поради това активно подкрепена от Икуменическа мрежа за водата (ИМВ), мрежата от християнски движения, създадена през 2007 г. под егидата на ССЦ.

По време на дебата участниците проучиха причините, поради които устойчивото бъдеще не може да бъде отделено от взаимозависимостта на цялото Творение, от което човекът е само част, а не доминиращ вид, както отбелязва и папа Франциск в енцикликата „Laudato sì “ за грижата за общия дом. В тази перспектива въпросът за универсалния достъп до водата като ограничен ресурс, който не трябва да се губи и като всеобщо благо, е от централно значение. Според лекторите на уебинара пандемията Covid-19 драматично разкри тази реалност, при която големи части от населението, дори в развитите страни, са изключени от достъп до чиста вода и възможността за спазването на основните хигиенни стандарти за предотвратяване на заразата.

Според Мервин Абрахамс – координатор на Pietermaritzburg Economic Justice and Dignity Group, в Южна Африка –  „пандемията показа, че хранителна система, базирана на съвременните глобализирани индустриални модели, не гарантира адекватна прехрана за по-голямата част от населението на света. „Като вярващи – подчерта той - трябва да преоценим местните вериги за доставки на селскостопански продукти, като насърчаваме достъпа на малките земеделски производители до земята, водата и пазарите“

Следващият онлайн семинар ще се проведе на 4 август и ще бъде посветен на темата за справедливото и устойчиво потребление (Изповядване за справедливо и устойчиво потребление).Третата среща ще се проведе на 11 август на тема „За живота, а не за печалбата: Църквите като участници и алтернативни икономически пространства“, а последната ще бъде на 18 август на тема „Подхранени от вярата: Църквите насърчават възобновяемата енергия и защитата на климата“.

04 Август 2020, 14:30