Търси

Vatican News
Насилия срещу деца Насилия срещу деца 

УНИЦЕФ: поради COVID-19 много услуги за закрила на детето са прекъснати

„Въз основа на глобално проучване на УНИЦЕФ, услугите за превенция и даване отговор на насилието, са били сериозно нарушени по време на пандемията COVID-19, излагайки децата на по-голям риск от насилие, експлоатация и злоупотреби.

От 136 държави, които отговориха на проучването за социално-икономическото въздействие на COVID-19, 104 страни сигнализираха за прекъсване на услугите, отнасящи се до насилията срещу децата. Близо две трети от държавите съобщиха, че поне една от услугите е била сериозно засегната, например в Южна Африка, Малайзия, Нигерия и Пакистан. Южна Азия, Източна Европа и Централна Азия имат най-висок процент държави, сигнализирали за прекъсване на услугите на разположение“, заяви Франческо Саменго, председател на Уницеф Италия.  

Още преди пандемията, излагането на деца на насилие беше широко разпространено, като близо половината деца в света понасяха телесни наказания у дома; почти 3 на всеки 4 деца на възраст между 2 и 4 години, редовно са подложени на форми на насилствена дисциплина; както и едно на всеки 3 подрастващи момичета на възраст между 15 и 19 години е било преследвано от партньора си в даден момент от живота.

„Тепърва започваме да разбираме напълно вредите, нанесени на децата от тяхното засилено излагане на насилие по време на изолацията заради пандемията“, заяви генералният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор. "Затварянето на училищата и ограниченията за движение, оставиха някои деца затворени у дома, с все по-възбудени злоупотребители. Последвалото отражение върху защитните служби и социалните работници означава, че децата няма къде да се обърнат за помощ".

Докато страните предприеха мерки за превенция и контрол за ограничаване на COVID-19, в резултат на това много жизненоважни услуги за предотвратяване и реагиране  на насилието бяха преустановени или прекъснати. Въз основа на дадените отговори, програмите за превенция на насилието, достъпът на децата до органите за закрила на детето и националните служби за помощ по телефона, също са били засегнати в много страни.

Проучванията на минали епидемии и кризи показват пагубно въздействие върху подаването на жалби за насилие срещу деца и върху предоставянето на съответни услуги.

Затова УНИЦЕФ подкрепя правителствата и партньорските организации, за да се поддържат и адаптират услугите за превенция и спешно реагиране за децата, засегнати от насилие по време на COVID-19. Например в Бангладеш УНИЦЕФ предостави комплекти за лична хигиена, маски, средства за дезинфекция на ръцете и защита на очите за работниците в социалните служби, за да помогне безопасно на децата, живеещи на улицата, в бедните кварталите и в засегнатите от климата и труднодостъпни райони.

Хариета Фор казва още, че „Във време на криза, правителствата трябва да предприемат незабавни и дългосрочни мерки за защита на децата от насилие, в това число: планиране и инвестиране в работници по социални услуги, укрепване на линии за помощ при отглеждането на децата и осигуряване на положителни ресурси в помощ на родителите".

man / VatNews

28 Август 2020, 08:30