Търси

Vatican News
Доброволци от Червения Кръст Доброволци от Червения Кръст 

Хуманитарните работници: мъже и жени за подражание

На 19 август се чества Световния ден на хуманитарната помощ. По този повод Каритас Интернационалис призова да бъдат подкрепяни местните хуманитарни общности, особено онези с религиозно вдъхновение.

Амедео Ломонако – Светла Чалъкова – Ватикана

Както всяка година, на 19 август светът припомня хилядите хора, които всеки ден помагат на милиони други хора по света, изправяйки се пред опасности и бедствия, вдъхновени единствено от голям дух на солидарност. Тази е именно целта на днешния Световен ден на хуманитарната помощ, обявен през 2009 г. от Общото събрание на ООН в памет на годишнината от бомбардировката над седалището на ООН през 2003 г. в Багдат, която отне живота на 22-ма души. Според изчисленията в света един на всеки 45 души се нуждае от грижи и помощ.

Подкрепа на местните хуманитарни общности

Заради пандемията, международната хуманитарна система, както никога до сега, е изправена пред тежко изпитание. Поради тази причина Каритас Интернационалис насочва особено вниманието към съществената роля на местните общности в осигуряването на незабавни отговори в хуманитарната сфера и призовава да бъде предоставена по-голяма подкрепа на организациите от гражданското общество, особено онези с религиозно вдъхновение, като Каритас, които по цял свят подкрепят, подпомагат и укрепват местните общности. „В този ден – подчертава генералният секретар на Каритас Интернационалис, Алойзиус Джон – международната общност припомня щедростта на хилядите хуманитарни работници, към бедните и преди всичко към оцелелите от природни бедствия, които копнеят да живеят достойно“. Каритас Интернационалис освен това призовава правителствата и международната общност да отпуснат фондове, на местно ниво, за укрепването на организациите от гражданското общество. Тя също така призовава за отпускане на специални средства за укрепването на местните общности и за да им се позволи да предприемат подходящи действия в случай на бедствия.

Тази година броят на нуждаещите от хуманитарна помощ се увеличи силно по причина на пандемията от Covid-19. Освен това, в зоните на конфликт се извършват целенасочени или безразборни атаки, които продължават да отнемат човешки живот или, в които са ранени невинни граждани

По повод днешиня ден също заместник-председателя на Европейската Комисия, Йозеп Борел и комисарят за Управлението на кризите Янеш Ленарчика, отправиха декларация, в която отдават „почит и изразяват подкрепата си към всички хуманитарни работници, които спасяват човешки животи и помагат на най-уязвимите във времена на световна криза. Именно сега – се чете още в декларацията – по време на пандемията от коронавирус и въпреки всички препятствия, хуманитарните работници продължават да работят, за да предоставят своята помощ в условия, които станаха още по-трудни. Докато възхваляваме тяхната смелост и всеотдайност, констатираме с тъга, че от 2019 г. до сега са убити 180 хуманитарни работници, а други 170 са били отвлечени. Спасяването на живота на другите не трябва никога да бъде заплатено с цената на собствения живот. Ще продължим да подкрепяме онези, които имат повече нужда от подкрепа докато е необходимо“

Принципите на хуманитарната помощ

Хуманитарната помощ се артикулира чрез поредица от основни принципи, сред които хуманност, безпристрастност, неутралност и независимост. Според общоприетото международно право, на хуманитарните работници трябва винаги да бъде гарантиран достъпа до страните, засегнати от хуманитарни кризи, конфликти или климатични бедствия, за да могат да предоставят помощ и грижа. Освен даването на непосредствен отговор на кризисните ситуации, хуманитарните работници предоставят също психическо-социална подкрепа, с цел възстановяването на тъканта на дълбоко наранените общества.

19 Август 2020, 13:31