Търси

Религиозна дискриминация Религиозна дискриминация 

22 август: Международен ден на жертвите на религиозната омраза

„Религиозни общности и малцинства продължават да страдат по причина на насилията въз основа на религиозната вяра. Насилието срещу тях не намалява, дори, пандемията от Covid-19 и нейните последици изостриха още повече уязвимостта, на която бяха изложени и преди това религиозните общности и малцинства. Твърде много са страните, в които хората са подложени редовно на насилствени атаки заради своето верую“. Това посочва мисионерската християнска агенция „Отворени врати/Open Doors“ по повод Международния ден за възпоменание на жертвите на насилие, основано на вероизповедание или религиозни убеждения, учреден от ООН и, който се отбелязва на 22 август.

„В северната част на Нигерия – посочват от агенцията – където е в сила и е прилаган ислямския закон върху граждански и наказателни дела, християните (които са малцинство в северната част) редовно са подложени на актове на дискриминация и религиозна нетърпимост. Заради коронавируса тези дискриминации се увеличиха още повече“. Агенцията цитира „случаи на дискриминация при раздаването на хуманитарни помощи за християните: има случаи в щата Кадуна, които потвърждават, че християнските семейства са получили порции храна шест пъти по-малки от тези на мюсулманските семейства“. В централния пояс на Нигерия, където насилието и агресиите срещу селските общности, предимно християни, са систематични, „атаките продължиха сред общата безнаказаност дори в периода на карантина, по време на който правителството на Нигерия наложи ограничения на свободата  на движение на своите граждани“. Правителствените ограничения принудиха нигерийците да стоят вкъщи, но в тези райони на страната да си останеш у дома означава да си на мястото, където си най-уязвим за атака, а ограниченията, които със сигурност не спряха нападателите, са попречили на невинни граждани да намерят убежище другаде, за да спасят живота си ”. Местни източници на „Отворени врати“ посочват,  че християните са обвинени в причиняване или разпространение на пандемията в Буркина Фасо, Нигер и Сомалия.

Не е по-добра ситуацията за християните в Индия, които са преследвани заради своята вяра. Те често са обвинявани, че „принуждават“ другите да се покръстят, биват пребивани и техните религиозни служби са прекъсвани от индуистки екстремисти. Религиозната нетърпимост нарасна драстично през последните години и броят на случаите на насилие срещу християни продължава да бъде висок “. „Утежнявайки тяхното вече критично положение, някои християни са били изключени от хуманитарна помощ по време на коронавирусната криза“, продължава „Отворени врати“, припомняйки, че „проучване, изготвено от група изследователи в страната, потвърждава високата интензивност на атаките поради на коронавируса срещу християни и мюсюлмани“.

Оттук и призивът на „Отварени Врати“: „Насилието, основано на религиозна вяра, вече не може да се пренебрегва, цената, заплащана от мъже, жени и деца, чието човешко достойнство е потъпквано поради тяхната вяра, е твърде висока. Коронавирусът само засили натиска върху религиозните общности и малцинства. Време е държавите да поемат изцяло основната отговорност за защитата на правата на индивида и да гарантират, че вярата им не ги прави уязвими за насилствени атаки".

Декларация на ЕС

По повод деня също Европейският съюз публикува декларация, в която се посочва, че „твърде много хора по света са дискриминирани заради самата си същност или за това, в което вярват или не вярват. Преследването е насочено към лицата, които изповядват своята религия или убеждения чрез богослужение и образование, или към тези, които променят или изоставят своята религия или убеждения.Нападенията срещу лица, основани на тяхната религия или убеждения, както и насилието, извършвано под претекст на религиозна доктрина, изисквания или практики, са неприемливи“.

Позовавайки се на настоящата пандемия от Covid-19 EС, констатира, „че  се наблюдават конспиративни теории и превръщане в изкупителни жертви на религиозни или верски общности, допринасящи за увеличаване на публичното проповядване на религиозна омраза, което представлява подбуждане към дискриминация, враждебност или насилие. Тези прояви често са ранни предупредителни сигнали за насилствени нападения и други форми на нарушения и злоупотреби с правата на човека. В същото време религиозните дейци играят основна роля в предоставянето на хуманитарна помощ и социални услуги, което допринася за световната борба с пандемията“.

Оттук и уверението на ЕС, че ще ангажира още по-усилено за премахването „на всяка форма на преследване и дискриминация на лицата чрез многостранното сътрудничество и ангажираността в рамките на форумите на ООН по правата на човека и инициативите под егидата на ООН. Европейският съюз ще продължи да работи в страната и в чужбина за борба с дискриминацията и изказванията, подбуждащи към омраза, основани на религиозна принадлежност или убеждения, както и за борба с безнаказаността и укрепване на отчетността".

svt/ vatn

22 Август 2020, 11:55