Търси

Близо десет милиона деца по света могат никога да не се върнат в училище дори и след пандемията. Близо десет милиона деца по света могат никога да не се върнат в училище дори и след пандемията. 

Save the Children: цяло поколение без училище след Covid-19

Алармен сигнал на британската неправителствена организация „Спасете децата“ (Save the Children) за спешната ситуация с образованието. Близо десет милиона деца по света могат никога да не се върнат в училище дори и след пандемията.

Емануела Кампаниле – Маня Кавалджиева – Ватикана

„За първи път цяло едно поколение деца в цял свят трябваше да прекъсне обучението си:  затварянето на училищата за намаляване на разпространението на коронавируса в най-острата фаза на извънредното положение, остави 1,6 милиарда деца и юноши извън училище – около 90% от всички ученици.

До днес, 1,2 милиона ученици са засегнати от затварянето на училищата, докато преди спешната ситуация те бяха по-малко от една четвърт: 258 милиона“. Това се чете в новия доклад „Спасете нашето образование“ на организацията „Save the Children“, с който се иска от правителствата и дарителите да откликнат на спешната ситуация с образованието по света.

Данни за образование, изложено на риск

Международната организация посочва, че и без друго „усилията да се гарантира до края на 2030 г. на всички деца посещаване на училище, са били изложени на риск,  без постигане на особен напредък, но извънредната ситуация с  Covid-19 рискува да остави на цяло поколение деца бъдеще само от бедност“. Още преди пандемията, 258 милиона деца и юноши на планетата не бяха обхванати от образователните системи. В доклада на „Save the Children“ се анализира, чрез индекса на уязвимост, рискът, на който са изложени децата в много държави със среден и нисък доход, които няма да имат достъп до образование след затварянето на училищата заради Covid-19.

 „Това е безпрецедентна спешна ситуация в образованието. Именно по тази причина, правителствата трябва спешно да инвестират в обучението“.

12-те най-уязвими държави

Индексът взима под внимание най-вече три параметъра: процентът на напусналите училище преди извънредното положение; половото и доходното различие между децата, които напускат училище и колко години е училищното посещаване. Анализът показва как в 12 държави – Нигер, Мали, Чад, Либерия, Афганистан, Гвинея, Мавритания, Йемен, Нигерия, Пакистан, Сенегал и Бряг на слоновата кост – рискът от увеличаване на напускането на училище е твърде висок.

Уязвимостта на момичетата

Особено изложени на опасности, породени от липсата на образование вследствие на икономическата рецесия, утежнена от пандемията, са момичетата. Много от тях са изложени на риск от преждевременни бракове. Наистина, 9 милиона момичета на възраст начално училище, рискуват да не стъпят никога в клас, при 3 милиона момчета.

 „Затварянето на училищата не е само загуба на образование за много деца:  то ги остави далече от онези сигурни места, където можеха да играят с приятелите си, да се хранят и да имат достъп до здравни услуги, включително тези за умственото здраве“.

Преразпределение на ресурсите

В доклада анализират и евентуалните разрушителни последици от преместването на бюджетните ресурси, които правителствата биха могли да използват за борбата с коронавируса, но също и за инвестиции  в образованието. В текста се отбелязва, че „при най-лошия сценарий, при който правителствата ще заделят 10% от средствата, понастоящем предназначени за образованието, за да покрият други разходи заради Covid-19, до края на 2021 г. ще липсват 192 милиарда долари за образованието в страните с нисък доход“.

Необходима е намесата на правителствата

„Около 10 милиона деца могат да не се върнат никога в училище“, заяви г-жа Ингър Ашинг, генерален директор на „Save the Children“, като добави, че „това е безпрецедентна спешна ситуация в образованието. Именно затова правителствата трябва спешно да инвестират в обучението, в противен случай има риск от непоправими бюджетни съкращения, които ще накарат да избухне съществуващото  неравенство между бедни и богати, между момчета и момичета. Знаем, че най-бедните и отхвърлени деца, вече изложени на риск, ще заплатят най-висока цена, без достъп до дистанционно обучение или друг вид образование“.

 „9 милиона момичета на възраст начално училище,  рискуват да не стъпят никога в клас“.

Случаят със Субсахарска Африка

Поради пандемията, въпреки усилията на правителствата и организациите, близо 500 милиона деца от района на Субсахарска Африка, нямаха достъп до дистанционно обучение и много от най-бедните деца имат неграмотни родители, които не могат да им помогнат. Този сценарий може да увеличи вероятността от напускане на училище.

Искането на „Save the Children“

„Save the Children“ насърчава правителствата и донорите да гарантират на децата достъп до дистанционно обучение и до защитни услуги. Който се върне в училище, трябва да може да направи това по сигурен начин и инклузивно, с достъп до училищен стол и здравни услуги. Затова „Save the Children“ иска „увеличаване на финансирането на образованието, над 35 милиарда долара, които да бъдат предоставени на разположение на Световната банка“. Националните правителства трябва да дадат приоритет на образованието, предоставяйки и прилагайки образователни отговори за Covid-19 и плановете за възстановяване, за да се гарантира, че най-маргинализираните деца ще могат да продължат да се учат“.

22 Юли 2020, 10:15