Търси

Vatican News
Мигранти Мигранти 

Каритас Интернационалис призовава за спешни мерки срещу трафика на хора

По повод Световния ден за борба срещу трафика на хора, Каритас Интернационалис и COATNET, мрежа от 46 християнски организации, ангажирани в борбата срещу трафика на хора, настоятелно призовават правителствата на засилят усилията за идентифицирането на жертвите на трафика и експлоатацията, чийто брой нараства тревожно по причина на пандемията от Covid-19.

В съвместно послание, генералният секретар на Каритас Интернационалис, Алойзиус Джон, посочва, че „в този момент на разпространение на Covid-19, осъждаме една тревожна реалност за уязвимите хора, изложени най-много на риска да се превърнат в жертва на трафика на хора. Фактът, че нашето внимение днес е насочено към пандемията, не трябва да ни пречи да се грижим за най-уязвимите за трафика и за експлоатацията хора, както правят и по време на тази пандемия по цял свят местните Каритас и организациите от мрежата на COATNET, които, заедно с други организации от гражданското общество, предоставят т основни мрежи за безопасност на жертвите на трафика на хора и експлоатацията, придружавайки ги в затрудненията им и предлагайки им материална, здравна, правна и психологическа подкрепа“.

Конфедерацията от 162 национални Каритас организации и християнската мрежа срещу трафика на хора подчертават, че Covid-19 насочи вниманието на правителствата към здравния сектор, като същевременно възпрепятства обръщането на достатъчно внимание на съпътстващите вреди от глобалната пандемия, особено за мигранти и нелегалните работници, които сега са по-изложени на трафика и експлоатацията. Каритас Интернационалис и COATNET настояват за спешни и целенесочени мерки в подкрепа на работещите в черния сектор, като домашните прислужници, земеделските и строителни работнци, сред които се намират и най-уязвимите работници, като например мигрантите без документи.

Според Международната организация по труда, днес в света има повече от 40 милиона души, жертва на трафика на хора и експлоатацията. Една вече критична ситуация, която настоящата здравна гриза влоши допълнително по причина масивната загуба на работа, в резултат на предприетите правителствени мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19.

Липсата на свобода на движение, причинена от ограниченията за пътуванията, предприети от много страни се превърна в по-малка възможност за бягство и намирането на помощ за жертвите от търговията с хора. Това е вярно особено за много жертви на трафика с цел сексуална експлоатацията. Домашните работници са изправени пред по-големи икономически, но също физически и психологически рискове, защото по време на тази пандемия са още по-изключени от обществото. Габриел Хати, председател на отедла за Близкия Изток и Северна Африка към Каритас, разобличава също трудната ситуация, изживяна в Ливан и в други страни от Близкия Изток от „много филипинци и чуждестранни работници, които се борят за да се завърнат у дома си, след като са загубили работата си заради коронавируса и настоящата икономическа криза. Сега са наредени на опашки пред своите посолства, без каквато и да е социална подкрепа или психологическа закрила и много от тях дори за лишени от какъвто и да е законен статут“. Освен това, заради ограничителните мерки е по-трудно за асоциациите и властите да идентифицират жертвите на трафика на хора и на експлоатацията, много от които са деца.

По време на пандемията се увеличиха и случаите на насилие над малолетни и броят на децата жертви на онлайн експлоатацията, на която са изложени преди всичко, когато участвта в дистанционно обучение без надзор от страна на родителите. По време на карантинния период в Индия например са били сигнализирани на влатите 92.000 случая на злоупотреби над малолетни в рамките на само 11 дни. Дори деца от икономически слаби семейства могат да бъдат принудени да просят на улицата, като по този начин са изложени на висок риск от експлоатация.

„Жертвите на трафика на хора се нуждат от незабавно внимание. По време на тази пандемия от Covid-19, Каритас Интернационалис и COATNET призовават правителствата да предоставят на тази хора достъп до правосъдието и основните услуги, по-специално до приемните центрове и специалните линии за подкрепа, и в същото време да се приложат спешни и целенасочени мерки в подкрепа на работниците в черните сектори. Също така настояваме пред институциите и организациите на гражданското общество да защитават децата от злоупотреби и експлоатация, което се случва и чрез интернет и новите медии, и призоваваме всички хора с добра воля да бъдат бдителни и да съобщават за случаи на експлоатация и трафик на хора”, добавя Алойзиус Джон.

29 Юли 2020, 13:22