Търси

Vatican News
Ученици Ученици  

Испания: католическите училища апелират за зачитане на свободата в образованието

Апел за свобода в образованието, залегнала в европейското законодателство: той е лансиран от католическите училища в Испания, докато в страната се обсъжда новият норматив за образованието, одобрен от правителството през миналия месец март.

По-конкретно новият закон, наречен “Lomloe” и представляващ промяна на Органическия закон за образованието, обезценява предмета   вероучение, залегнал в училищната програма: наистина, той вече няма да бъде задължителен през първата и втората година на обучение в средните училища  и оценките по този предмет няма да бъдат включени при изчисляването на достъпа до университета или за получаването на стипендии.  Докато ще стане задължителен за всички ученици от началните и средни училища предметът „възпитание в граждански и етични ценности“.

Католическите училища твърдят, че за да се гарантира правото на свобода в образованието, трябва да се възприемат „системи за публично финансиране за частните училища“. Истина е, че „европейският парламент, в резолюцията си от 12 юни 2018 г., окуражава правителствата да предоставят подходяща финансова помощ на всички училища, както публични, така и частни, в рамките на социалното включване и зачитането на свободата на образователния избор“.

Затова католическите училища в Испания изтъкват още, че новият закон трябва „да гарантира свободата в образованието, широко призната в Европа чрез специални споразумения, правейки възможно допълването между отделните образователни мрежи“. Наистина Испания „има нужда от качествено публично образование, но то не трябва да бъде единственото“.  Затова е необходимо „да се превъзмогнат различията и конфликтите, за да се осъществи образователен пакт, който да благоприятства за взаимното допълване на публичните и частните системи“. Католическите училища припомнят също така, че Европейската среща за независимо образование, проведена през май 2020, изтъкна „важната роля, която  имат частните училища в контекста на пандемията Covid-19, споделяйки опит, добри практики и учебни материали“, допринасяйки по този начин за колективното подобряване на образованието.

Ето защо пожеланието е новият закон „да не задушава преподаването в частните училища, правейки го допълнение на това в публичните училища“. Обратно, необходими са широки „социални дебати“  по  въпроса, като се държи сметка  за факта, че „различията на училищата отразява плуралитета на европейските общества“.

В Испания католическите училища са 15% от общата образователна система и 58% от субсидираното частно образование. 

man/vatn

04 Юни 2020, 09:36