Търси

Vatican News
Обезлесяване на тропическа гора в бразилска Амазония Обезлесяване на тропическа гора в бразилска Амазония 

Ден на околната среда: ССЦ лансира наръчник за закрилата на тропическите гори

Информация за настоящата криза с обезлесяването на планетата, изследване на духовните перспективи за жизненоважната роля на тропическите гори в биологичната и духовна екология на света, предложения за действия, които религиозните общности могат да предприемат за справяне с тази криза и защита на останалите тропически гори заедно с тяхното население.

Това предлага новия наръчник, реализирана от Interfaith Rainforest Initiative, Международен икуменически алианс (МИА), ангажирин в борбата срещу тропическото обезлесяване, към които се присъедини и Световния съвет на Църквите (ССЦ). Наръчникът – информира в нота ССЦ – е лансиран днес, по повод Световния Ден на околната среда, който тази година е под надслов „Време е за Природата“, за да ни напомни, че кризата с биологичното разнообразие е спешно, но и екзистенциално безпокойство.

„Благодарение на инструменит, като този – заявявам преподобен Йоан Саука, генерален-секретар на ССЦ – християните, заедно с вярващите от другите вероизповедания, могат да се превърнат във влиятелни участници за закрилата на живота на тропическите гори и, в по-широка перспектива, на цялата земя“, защото „закриляйки тези гори, закриляме „белите дробове“ на планетата и започваме да изграждаме една по-устойчива връзка с Творението, за справянето с настоящата климатична криза“.

Заедно с МИА – подчертава от своя страна преподобен Хенрик Грапе, съветник за закрилата на Творението, устойчивостта и климата към ССЦ – Съветът иска да даде по-голям резонанс на призива за защита на тропические гори, „с надеждата да се катализират конкретни действия за устойчиво развитие, климатична справедливост, продоволствена и здравна сигурност, равенство и човешки права по целия свят“.

Вече от дълго време ССЦ е ангажиран с екологичните проблеми на планетата в същата перспектива на Енцикликата на папа Франциск Laudato Sì, за закрилата на нашия общ дом. С папа Франциск ССЦ споделя убеждението за тясната връзка между социалната криза и кризата с околната среда и, следователно, за спешната нужда от цялостно екологично обръщане. Мнобройни бяха през тези години инициативите за повишаване на осведомеността, срещите, документите и конкретните инициативи, насърчени от икуменическата организация. Инициативи, които не спряха с кризата, породена от коронавируса.

На ангажимента на Църквите за устойчива околна среда и за биоразличието бе посветен специален онлайн семинар, организиран от Съвета на Църквите в Индия в сътрудничество със ССЦ, който се проведе на 4 юни. Участниците в онлайн семинара подчертаха важността на ролята на Църквите за закрилата на околната среда и борбата с климатичните промени. Повреме на кризата с коронавирус – бе откроено – Църквите показаха, че са надеждни и авторитетни източници на информация и следователно могат да станат такива, за да повишат обществената осведоменост за спешната необходимост за справянето също с настоящата климатична и екологична криза.

05 Юни 2020, 10:36