Търси

Vatican News
Приемствен център на Уницеф Приемствен център на Уницеф 

Ден на бежанците: Уницеф, повече гаранции и повече включване

По повод Световния ден на бежанците, който се отбелязва на 20 юни, УНИЦЕФ призовава за повече гаранции за защита и приобщаване на бежански семейства, деца и юноши, търсещи убежище и мигранти.

Сред най уязвимите и  най-изложени на рисковете от скорошната пандемия Covid-19 са бягащите от преследването и конфликти, и тези, които остават извън системата за приемане. Според Детския фонд на ООН, затруднения достъп до услуги и липсата на мрежи за поддръжка могат да причинят важни последици за физическото и психическото здраве, което ако не бъде адекватно подкрепено може да доведе и до предаване на травмата на поколенията.

Уницеф се активизира с различни действия, за да гарантира защитата, здравето и благополучието на семействата и непълнолетните, с особено внимание към тези, които са извън системата за приемане. Общо над 3600 семейства и младежи - включително непълнолетни бежанци и търсещи убежище – са достигнати чрез интервенции; сред тях: 900 с медицински скрининг, над 1000 с разпространение на информационни материали и хигиенни комплекти, над 800 с многоезична информация, онлайн обучение и социално-развлекателни дейности.

Сред действията е и подкрепа за образователни пътеки с разпространение на таблети и специални приложения като StudiaMi и Mygrants, предназначени да улеснят обучението и социално-професионалното включване на младите хора. Сред проведените акции е и първата психологическа помощ за оцелелите от насилие между половете и за най-застрашените лица.

Според президентът на Уницеф Италия Франческо Саменго, COVID-19 рискува да възпрепятства спазването на правата, залегнали в Конвенцията за правата на детето и юношеството и допълнително да забави постигането на целите за устойчиво развитие, както и да върне назад постигнатите резултати спрямо много деца и юноши в Италия и по света.

dg/vatn
 

19 Юни 2020, 13:26