Търси

Vatican News
Работник в печатница Работник в печатница 

Да се спре пандемията на работните места, за да се спаси живота

Спешното положение с Covid19 е в центъра на Световния ден, посветен на безопасността и здравето на работното място и в памет на жертвите на трудовите злополуки, както и на паметта на трудещите се в цял свят, загубили живота си вследствие на трудова злополука или професионална болест. Международната организация на труда (МОТ) отправя предупреждение: възобновяването на трудовата дейност трябва да гарантира защитата на работниците. Синдикатите искат вирусът да се признае за професионална болест.

Роберта Джизоти – Маня Кавалджиева – Ватикана

Безпокойството за живота на трудещите се е голямо. Затова е и предупреждението „Да се спре пандемията“ на работните места, за да се спаси живота на хората, отправено от Международната организация на труда (МОТ) и от Международната конфедерация на синдикатите (ITUC), по случай Световния ден, посветен на безопасността и здравето на работното място и в памет на жертвите на трудовите злополуки, както и на паметта на трудещите се в цял свят, загубили живота си вследствие на трудова злополука или професионална болест, който се отбелязва на 28 април.

Да се овладее вируса при възобновяването на дейностите

Спешното положение с Covid19 излезе на преден план пред темата за насилието и тормоза, която ООН бе избрала по-рано като тема за 2020 г. Наистина, излезе наяве спешността за справянето с големите предизвикателства, за да се овладеят заразите на работните места и да се подкрепи, след първия етап на извънредно положение, възобновяването на трудовите дейности, като в същото време се гарантира безопасността на трудещите се, без да се заличи постигнатия напредък при овладяването на разпространението на вируса. За тези предизвикателства трябва да отговарят едновременно правителства, работодатели, работници и техните асоциации, съгласувайки стратегии с кратък, среден срок и дълъг срок, като се има предвид, че епидемии е имало често  през последните две десетилетия, както предупреждава Световната здравна организация.

МОТ: нужни са нови договори между социалните партньори

„Нуждаем се от специални мерки, за да защитаваме милиони здравни работници и други трудещи се, които всеки ден рискуват здравето си“, е апелът, отправен от генералния директор на МОТ, Гай Райдър. „Дистанционната работа предоставя нови възможности на трудещите се, за да продължават да работят“, казва още Райдър, „но въпреки това те трябва да бъдат в състояние да се споразумяват за  този вид договори, за да се поддържа равновесието с другите отговорности, като грижата за децата, за болните или възрастните и, разбира се, за самите себе си“. Това именно са спешните въпроси, които интересуват милиарди хора по света, засегнати от пандемията и от нейните сериозни последици – не само здравни, но и икономически, социални и психологически.

ITUC: публичното здравеопазване е с нисък приоритет

Към смелите работници, които са на преден план в спешната ситуация с Covid19, е изразено  уважението на синдикатите, като специално припомняне на хората, „които умират, които се разболяват или имат трудови злополуки“. Генералният секретар на ITUC, Шаран Бъроу изтъква, че „особено здравните работници рискуват живота си, като вършат работата си, грижейки се за болните. Има оператори, които работят в структури за възрастни или други уязвими хора. Но имаме нужда и от транспортните работници, от тези в супермаркетите, които предоставят главните услуги, както и от много други, за да върви напред икономиката“. Разобличението на ITUC е това, че пандемията с Covid19 може да продължава, защото публичното здравеопазване като цяло е с нисък приоритет за държавите и голяма част от трудещите се нямат нито заплащане по болест, нито защита на работното място, които са необходими за оцеляването.

Covid19 да бъде призната като професионална болест

Оттук и предложението на ITUC, Covid19 да се признае като професионална болест, за да се гарантира по-голяма защита на работното място и достъпа до компенсации и лекарски грижи. В нотата, разпространена от Съвета на Глобалните синдикати се чете, че „докато има редица аспекти на вируса Covid19, които все още не са ясни, това, което е безспорно, е че по-голямата част от заразите става на работни места, като болници и различни структури за грижи, както и на работни места, където заразата може да стане между служителите и техния контакт с обществеността. Вече са налице доказателства за факта, че в много държави защитните мерки на работното място, като дистанцията и личните предпазни средства, не са достатъчни или дори липсват. Трудещите се поемат рискове, които не би трябвало да поемат, а в някои случаи, като в складовете на „Амазон“ (Amazon), те са подложени на санкции или уволнения, защото са повдигнали проблеми, отнасящи се до сигурността. Да се причисли Covid19  към класацията на професионалните болести е твърде важно, за да се спре това явление и за намаляване на разпространението на вируса“.

Временните работници са най-малко защитените

Най-тежките последици от спирането на дейността засягат временните работници. Изолацията и прекъсването на дейностите и търговията, ограничаването на пътуванията, затварянето на училищата и други мерки, се отразиха драстично върху работниците и предприятията, заявява Международната организация на труда. Често първи губят работата си временните работници. Работниците без договори, които са 60% от световната работна ръка, са особено уязвими по време на пандемията, защото вече са изложени на по-големи рискове за сигурност и липса на защита.

Материалите за подкрепа на кампанията за борба с Covid19

Както Международната организация на труда, така и  Международната конфедерация на синдикатите, предоставиха различни наръчници и помощни средства онлайн за правителствата, предприятията, работниците, в подкрепа на борбата с Covid19. Целта е да се стимулира конструктивния диалог между страните, за да се подобри здравето и защитата на работниците в цял свят. Всички материали могат да се намерят на адресите:

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_739669/lang--en/index.htm, https://www.ituc-csi.org/?lang=en

01 Май 2020, 08:16