Търси

Vatican News
Връх Еверест видян от Непал Връх Еверест видян от Непал  

Съвместно послание християнските Църква за социална и екологична защита

Световната криза, предизвикана от коронавируса е тясно свързана с една тежка финансова и екологична криза, която не е повече устойчива и, която налага да се следва пътя на една нова „екология на живота в защита на човешкия род“.

Това твърдят, в съвместно послание, Световният съвет на Църквите (ССЦ), Световния съюз на реформираните Църкви (ССРЦ), Световната лютеранска федерация (СЛФ) и Съвета за световната мисия (ССМ), които заедно призовават правителствата да предприемат мерки за различна и по-решителна здравна и социална защита в краткосрочен и дългосрочен план. Като например „осигуряване на широкомащабни тестове, доставка на защитно и друго оборудване за здравеопазването“, гарантирайки на болниците всички необходими средства; медицинска застраховка, особено за най-нуждаещите се и насърчаване на „търсенето на ваксина или ефективен и достъпно лечение“, без неравенства. Но също субсидии за ниските доходи, помощ за безработицата и бонуси за малкия бизнес и прогресивни данъци върху собствеността на национално и световно равнище, за да реагира ефективно на негативните ефекти от пандемията. Църквите подчертават, че е уместно „въпросните мерки да не бъдат само палиативни, а насочени основно към спасяването на тези категории хора, а не на частни интереси, както се е случвало, избягвайки ситуации на прекалено бързо рестартиране на икономическата дейност, което може да създаде риск от огнища на инфекцията.

Документът подчертава, че „уязвимостта не означава само по-голямо страдание заради липсата на храна и средства за препитание, но също означава да си изложен по-често на повтарящо се расистко насилие или на домашно насилие, от които не може да се избяга. В този смисъл, закрилата на достойнството на жената също на работната среда трябва да бъде един от приоритетите в държавните стратегии за намеса, така както и закрилата на околната среда. Разпространението на заразата на световно ниво, постави акцент също на екологичното пренебрежение към Земята, експлоатирана, сякаш има неизчерпаеми ресурси. Учените, които изучават биоразличието подчертават, че обезлесяването, неконтролираното разрастване на селското стопанство, преувеличения минен добив и отглеждането на диви видове са явления, които благоприятстват "перфектната буря" за разпространение на вируси. Ето защо, за да се спре тази негативна тенденция – пояснява документа – е от съществена важност да се спомогнат динамики, насочени към агро-екологията и употребата на възобновяема енергия, създаването на проекти за закрилата на здравето и устойчивостта, базирани на специфичните общности, както и полагането на усилия за закрилата и подкрепата на екосистемите, в които нашите икономики са въплатени“.

Това, което преживяваме – припомнят Християнските църкви – е един апокалиптичен период, но не в негативен смисъл, защото – изтъкват те – „апокалипсис“, означава „откровение“, или „откритие“. В неговата светлина виждаме отново изкривената реалност и неравенствата, смятани от някои за „нормални и безспорни“. Систематичните причини и корени на тази пандемия показват необходимостта от внезапна промяна точно в светлината на онова "откровение", което covid-19 представя по целия свят. „Това е един призив за обръщане – подчертава документът – където сме призовани да се вслушаме в стенанието на цялото творение“ обединено в надеждата за изкупление. Необходимо е да се „приеме едно освобождаващо богословие, свъзано към една изкупителна икономика, една икономика на живот, базирана на справедливостта и човешкото достойнство.  В настоящия пророчески момент – посочва документът – като Църкви тук можем да видим един път кам едно ново творение, способно във времето да вкорени нашите системи, сили и сърца в един нов ред, изваждайки планетата от една трагична съдба. За да стане това реалност обаче, е от съществено значение смелото сътрудничество между духовно свързани страни „в мрежи от общности на вярата, гражданско общество и социални движения, както и нови глобални системи за управление, вкоренени в справедливостта, грижата и устойчивостта“.

22 Май 2020, 11:42