Търси

Vatican News
Доброволци от Каритас Индия Доброволци от Каритас Индия 

Каритас Итернационалис: смели действия за справяне с последствията от пандемията

Според глобалната конфедерация Каритас Интернационалис, която координира всички национални организации Каритас, последиците от вируса върху икономиката на най-бедните държави могат да бъдат по-лоши от самата болест. Сред мерките, които трябва да се предприемат, е преустановяването на международните санкции и гарантирането на услугите за най-уязвимите.

Последиците от пандемията на Covid-19  „показват, че могат да бъдат още по-опасни и смъртни от самия вирус, особено за по-уязвимите общества, които живеят в най-бедните страни“. Затова е необходимо международната общност да предприеме „смели и незабавни“ действия, като преустановяването на икономическите санкции към държавите, подпомагане на религиозните организации в оказването на хуманитарна помощ и отпускане на помощи за най-уязвимите хора, вътрешно разселените лица и бежанците“.

Нетипична извънредна ситуация

Това искане е направено от Каритас Интернационалис, която в комюнике подчертава как въведената изолация в  Европа, САЩ, Китай и Япония е „парализирала глобалната икономика, която в момента е дълбоко разстроена“. „Съзнаваме, че се намираме пред нетипична извънредна ситуация, в която държавите, които обикновено са сред най-големите дарители, са и сред най-засегнатите от вируса“, е твърдението на генералния секретар на Каритас Интернационалис, Алойзиус Джон, „но трябва да съзнаваме, че използването на международните помощи в отговор на националните нужди не е правилното решение“.

230 милиона души рискуват да останат гладни

Според Световната продоволствена програма (WFP), броят на хората в света, които рискуват да останат гладни вследствие на пандемията, може да се удвои, като достигне цифрата 230 милиона. В Африка липсва храна, а в много държави се прибавят и наводнения, суша, инвазия на скакалци и бедна реколта. В някои страни на Близкия Изток, Латинска Америка и Азия се увеличава детското недохранване и броя на хората, страдащи от глад.

Мигранти и бежанци

Сред хората, най-много изложени на риск, са мигрантите, вътрешно разселените лица,  бежанците и репатрираните, като тези във Венецуела. Особено критично е положението на нередовните мигранти, защото „те не влизат в никоя от категориите, получаващи помощи“.

Предложенията на Каритас Интернационалис

Предвид общата ситуация, Каритас настоява за „преустановяване на икономическите санкции срещу Либия, Иран, Венецуела и Сирия, за да се допусне вносът на лекарства, на медицински апаратури и на продукти от първа необходимост за населението“. А на религиозните организации да се предоставят необходимите средства, за да може да се отговори на спешните нужди, породени от пандемията, за гарантиране на хранителната сигурност на най-бедните общности. Също така да се заделят допълнителни фондове за подпомагане на най-уязвимите общности да преживеят периода на изолацията и да се гарантира достъпа до основните услуги на вътрешно разселените хора и бежанците“.

man/vatn

07 Май 2020, 13:15