Търси

Vatican News
Сирийски деца бежанци в училището на отците Ласалиани в Ливан  Сирийски деца бежанци в училището на отците Ласалиани в Ливан  

Юнеско създава глобална Коалиция по въпросите на образованието

Инициатива на ЮНЕСКО, за да се гарантира непрекъснатост на училищната дейност и за намиране на решения за дистанционно обучение

Училищното образование е универсално право, което дори пандемията от covid-19 не може да прекъсне. Това твърди организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО), която,  във връзка с това, че затворените училища заради епидемията засягат 87% от учениците по целия свят и близо 1,5 милиарда младежи от 165 държави, се намират далече от класните стаи и университетските аули, лансира „Глобална коалиция по въпросите на образованието“, която да гарантира на училищата непрекъсната дейност и да помага на държавите да разработят най-добрите решения за дистанционно обучение. И по този начин трябва да се достигнат и най-рисковите групи от деца и младежи, за които затварянето на училищата би могло да означава „загубата на една жизненоважна мрежа на сигурност, състояща се от прехрана, закрила и емоционална подкрепа“. „Никога досега не сме преживявали образователна криза от такъв мащаб“, заяви генералният директор  на ООН за възпитанието, науката и културата г-жа Одри Азуле. „За преодоляването на този момент и за да се върви напред“, каза още тя, „единственият път, по който да се върви, е този на съвместната работа“.

Затова Коалицията апелира за координирани и иновативни действия, „за да се намерят решения, които не само да подкрепят учениците и преподавателите в този момент, но и по време на целия предстоящ процес на възстановяване след пандемията, с особено внимание съм социалното включване и справедливост“. Защото именно нарастването на неравенството е това, което безпокои през настоящата криза. Затварянето на училищните стаи, наистина, засяга по несъразмерен начин уязвимите и в неравностойно положение ученици, които зависят от училището за редица социални услуги, сред които тези за здравето и прехраната. Голям брой деца в цял свят оцеляват именно благодарение на храната, раздавана от училищния стол, затова затварянето на училищата сериозно се отразява и на тяхното прехранване. Освен това, децата от семействата в затруднено положение, са затруднени да продължат обучението от разстояние, поради липса на технологична помощ, на добро свързване чрез интернет и поради липса на помощ от страна на родителите с ниско образователно ниво и ограничени финансови ресурси.

Поради това, според ЮНЕСКО има нужда от оказване на бърза и координирана помощ на държавите, за да се намалят отрицателните последици от затварянето на училищата. Според общностната организация,  сега „не е моментът за задълбочаване на неравенството. Сега е моментът да се инвестира в преобразователната сила на обучението. Нека през десетилетието се ангажираме с действия, за да не остава никой назад“. За ограничаване на пандемията, много страни вече приеха решения за дистанционно обучение и се сблъскаха със сложността на виртуалното обучение – от  доставката на съдържанията, до подкрепата на преподавателите, до ориентирането на семействата и до разрешаването  на проблемите с връзката.

 „Сега трябва да ускорим начините за споделяне на този опит и да се помогне на най-уязвимите, които имат или нямат достъп до интернет“, каза актрисата Анджелина Джоли, специален пратеник на Върховния комисариат на ООН за бежанците, установил партньорство с ЮНЕСКО за създаването на Коалицията. Много са организациите, присъединили се към инициативата на ЮНЕСКО, като Световната здравна организация, Международната организация на труда, Уницеф, Международната организация за телекомуникациите, но също и частни предприятия, като Microsoft, Google, Facebook, които са се ангажирали да мобилизират своите ресурси и услуги, в подкрепа на училищата и преподавателите, и за етично използване на данните от страна на учениците.

man/vatn

09 Април 2020, 09:12