Търси

Vatican News
Училище в Малави Училище в Малави 

Последствията от неочакваното затваряне на училищата за уязвимитите деца

„Правителствата и обществото трябва да действат сега, за да гарантират образованието на милиони уязвими, след като много училища затвориха врати след обявяването на епидемията от коронавирус“, предупреждава неправителствената организация „Спасете децата“ (Save the Children).

Повече от 120 държави вече затвориха училища и университети, което засегна почти три четвърти от световното население - приблизително 1,2 милиарда учащи, според данни на ЮНЕСКО. Очаква се този брой да нарасне.

Предприемане на спешни мерки в образованието

Организацията призовава за подходяща грижа за децата, съпътствана от дистанционно обучение, тъй като затварянето на училищата ще засегне най-тежко децата, които са най-уязвими. Важно е също така правителствата да подкрепят и учителите за осигуряване на качествено дистанционно обучение.  

Въздействието от затварянето на училищата се простира отвъд прекъсването на образованието - те носят и други рискове за маргинализирани децате и децата от домакинствата с ниски доходи, тъй като мнозина от тях разчитат на училищно хранене, за да подкрепят ежедневното си хранене.

Габриела Ваайман, Хуманитарен директор на „Спасете децата“ каза в излявление:

„Изправени сме пред безпрецедентна ситуация. Броят на децата, на които се налага да преуснтановят обучението си е еквивалентно на цялото население на Индия. Стотици милиони студенти няма да могат да се върнат в нормалните часове с месеци, а може би и по-дълго, като много важни изпити се отлагат или отменят напълно.“

„От опит знаем, че колкото повече деца са извън училище, толкова по-вероятно е те никога да не се върнат, особено момичетата и тези от домакинствата с ниски доходи. Ето защо сега правителствата трябва да въведат лесни за използване инструменти за дистанционно обучение, гарантиращи, че използваните технологии не изключват бедните, инвалидите или маргинализираните деца. Трябва да станем креативни. Например в общности с малък или никакъв достъп до интернет, радиопрограмите могат да дадат възможност на децата да продължат да учат.“

По-обединен свят в помощ на децата

„Сега е време светът да се обедини, за да защити най-рисковите групи деца по света, които ще бъдат най-силно засегнати от тази глобална криза. Това включва бездомните деца, децата по домовете за сираци и децата, които живеят сами, без родители. Децата с увреждания могат да бъдат допълнително изолирани или пренебрегвани, ако не могат да ходят на училище, докато децата бежанци и разселените във временните лагери са още по-уязвими, отколкото преди кризата.“

Предотвратяване на риска  

Тъй като натискът нараства върху семействата с ниски доходи, някои деца може да се наложи да работят за повишаване на семейните доходи. Момичетата могат също да се изправят пред непропорционална тежест от грижата за членовете на семейството, които биха могли да се заразят с вируса или от грижите за по-малките в семейството. Ако в плановете на правителствата не са включени спешни мерки за предотвратяване на този риск, някои деца са изправени пред това изобщо да не се върнат в училище.

antiv/savetheschildren30 Март 2020, 08:03