Търси

Vatican News
Планинско езеро Планинско езеро  (Pixabay)

Водата и климатичните промени: не можем да чакаме

ООН публикува доклада 2020 за водното развитие и призовава цялата международна общност да се справя с управлението на този ценен ресурс. Монс. Арелано апелира да се изостави меркантилната логика, за да се гарантира на всички основното право на питейна вода.

Роберта Джизоти – Маня Кавалджиева - Ватикана

„Водата и климатичните промени“ е темата на Световния ден на водата, който, поради пандемията от коронавирус, тази година не се отбелязва публично, а чрез печата и към общността чрез мрежата се отправя настоятелен апел: „Не можем да си позволим да чакаме. Всички можем да направим нещо“.

Човекът да бъде в центъра на политиките за опазване на водите

В тази връзка, монс. Фернандо Чика Арелано, постоянен наблюдател на Светия Престол към ФАО, насърчава международната общност към „моралното задължение да действа не като удовлетворява меркантилната логика, която търси печалба на всяка цена, а популяризирайки етично обосновани мерки и решения, и поставяйки на централно място човешката личност“.

Да не се разхищава водата и да се води борба с промените в климата

„Предупрежденията са необходими. Но само страхът няма да послужи“, отбелязва генералният секретар на Обединените нации Антонио Гутериш, като отправя апел  към  цял свят и към всяка отделна личност да не се разхищава водата и да се предприемат всички възможни действия за справяне с климатичните промени.

Безпокойството на експертите и инерцията на държавите

Наистина, голямо е безпокойството на експертите, което ясно се вижда в световния доклад за водното развитие 2020, публикуван от Юнеско и координационния механизъм на ООН (UN-water) за достъп до вода. В документа се чете, че „климатичните проблеми ще окажат влияние на наличието, на качеството и на количеството вода, необходима за основните нужди на хората, излагайки по този начин на опасност правото на милиарди хора да ползват питейна вода и хигиенно-здравни структури“.

Предизвикателството да се посрещне с конкретни усилия

Оттук и призивът на държавите „да се поемат по-конкретни ангажименти за справяне с предизвикателството“, виждайки как се отдалечава целта, залегнала в програмата на ООН за устойчиво развитие, а именно – да се гарантира на всички достъп до питейна вода и до основните хигиенно-здравни услуги до края на 2030 г.“.

Над 6 милиарда души са без питейна вода или хигиенни услуги

Огромно предизвикателство, като се има предвид, че днес 2,2 милиарда души нямат достъп до питейна вода и 4,2 милиарда, или 55% от световното население не разполага с хигиенно-здравни услуги, управлявани по сигурен начин. Затова авторите на доклада изтъкват, че „лошото управление на водата засилва негативно влиянието върху климатичните проблеми и не само по отношение на водните ресурси, но и на обществото като цяло“.

Водата не е проблем, тя е част от разрешаването но проблема

Генералният директор на Юнеско г-жа Одри Азуле изтъква, че „не непременно водата трябва да представлява проблем, а обратно, тя трябва да е част от разрешаването но проблема“, ако сме в състояние да управляваме този наш ресурс, за приспособяване към промените в климата.

Приоритет на водата, за подкрепа на развитието на народите

Директорката на Юнеско посочва още, че думата „вода“ „рядко се среща в международните споразумения за климата“, докато в споразуменията от Париж и в националните планове на държавите няма специфични програми за управлението на водата, нито счетоводни планове за евентуални разходи. В доклада ясно се вижда ниско финансиране от страна на държавите на управлението на водните ресурси, няма и благодетелни проекти за осъществимост, които да подтикнат инвестициите и даренията в този сектор“, с цел подобряване на общественото здраве, намаляване на бедността и увеличаване на средствата за издържане.

24 Март 2020, 14:27