Търси

Vatican News
Многочленно семейство Многочленно семейство 

Семейството, единствения лек срещу самотата при карантина

Опасността не е само разпространението на вируса Covid-19, а също самотата от принудителната карантина, за да се избегне заразата. Пред тази самота съществува един единствен лек: семейството. Това пише в нота Федерацията на Католическите семейни асоциации в Европа (ФКСАЕ), която представлява 27 национални и местни организма от Стария Континент.

Без семействата – посочва в нотата Винчецо Баси, председател на Федерацията – няма да успеем да преодолеем този етап. Разбира се, не е лесно да бъдем за дълго време заедно в дома си, който бързо утеснява. Но същевременно, нека да живеем този момент като възможност, за да преоткрием нашите човешки взаимоотношения и да разпознаем съществената роля на семействата за нашите общества“. Оттук пожеланието на Федерацията, „спешните мерки, предприети за семействата, да бъдат всеобщи и автоматични, или независищи от доходите, нито свързани с бюрократични процедури, а по-скоро лесно достъпни за всички“.

Освен това, в този критичен момент, в който, по здравни причини, в много страни е преустановено отслужването на литургията с участието на вярващи, председтателят на Федерацията, подчертава, че „семействата са призовани да преоткрият себе си като домашни църкви, първостепенно място за предаването на вярата, докато новите технологии ни предлагат алтернативи за да останем обединени в молитвата“.

От своя страна почетният председател на Федерацията, Антоан Ренар, подчертава служението на семейството към обществото като цяло: „В тези кризисни моменти, лекарите и целия медицински персонал са подкрепяни от своите семейства – пояснява – така както най-уязвимите и възрастните хора“. Затова, Семейните асоциации трябва да бъдат придружени в тяхната работа, за се избегнат ситуациите на самота, особено сред хората в напреднала възраст“.

Основана през 1997, днес ФКСАЕ е призната от Съвета на Европа като неправителствена организация с консултативен статут. „Нейното призвание – се чете в официалния сайт на Федерацията – е това да насърчава интересите на семействата на институционално ниво, изхождайки от християнската визия, базираща се на Социалната доктрина на Католическата Църква, Душепастирската грижа за семействата, свидетелствата и опита на християните в живота на Църквата и обществото“.

16 Март 2020, 15:18