Търси

Вътрешно разселено население от северната част на Буркина Фасо Вътрешно разселено население от северната част на Буркина Фасо 

3,3 милиона души в централен Сахел се нуждаят от спешна помощ

Ако спешно не бъдат предприети адекватни мерки, между юни и август близо 4,8 милиона души в централен Сахел ще бъдат изложени на риса от продоволствена несигурност, увеличавайки така на 14,4 милиона души броят на подложените на този риск. Днес вътрешните разселени в Буркина Фасо е шест пъти по-голям от този през януари 2019, преминавайки от 90.000 на 560.033 през декември 2019.

За една година броят на хората, които са изправени пред критичната липсва на храна и възможността да поддържат живота си в централен Сахел се увеличи главоломно по причина на нарастващата несигурност и  климатичните сътресения. Според FAO, l’UNICEF e il WFP, ситуацията може да се влоши допълнително ако международната общност не се намеси незабавно.

Трите агенции на ООН припомнят, че според последните анализи за продоволствената сигурност на Кадре Хармонизе, въпреки общото задоволително селскостопанско производство, 3.3 милиона души в централен Сахел се нуждаят от незабавна помощ. Експертите предвиждат, че почти 4,8 милиона души в централен Сахел ще бъдат заплашени от продоволствена несигурност по време на слабия период (юни-август 2020), ако не бъдат предприети незабавно адекватни мерки.

Безпрецедентното увеличаване на хуманитарните нужди в централен Сахел е един важен аспект за тревожната ситуация, пред която е изправен целия западно африкански регион през 2020: броят на хората заплашени от продоволствена несигурност може да се увеличи до 14,4 милиона: ниво, което не е достигано от 2012.

Особено безпокойство пораждат страните като Буркина Фасо, Мали и Нигер, където конфликта и негово въздействие над общностите се превърнаха в основна причина за продоволствената несигурност. Трите страни са свидетели на увеличаване на броя на нападения от въоръжени групи и общностни конфликти, които често водят до масови премествания на населението.

В Буркина Фасо по-специално, ситуацията е тревожна: броят на вътрешните разселени е шест пъти по-голям в сравнение с януари 2019. Това показва, колко бързо и масово ситуацията се е влошила през 2019.

Изменението на климата унищожава и без това крехкия поминък. Тази ситуация се влошава от въоръжени и общностни конфликти, кражби и бандитизъм, които нарушават подвижността на животинските стада, достъпа до фуражни и водни ресурси. Всичко това води до концентрация на животни в някои по-безопасни райони, с риск от утежняване на земеделско и пастирски конфликти.

Като цяло нарастващата уязвимост на селското население, несигурността и конфликтите относно ресурсите разрушават социалното сцепление между общностите, което води до дългосрочно влошаване на кризата в Сахел. В допълнение, незабавната помощ за посрещане на неотложни нужди трябва да бъде съчетана със значителни инвестиции в поминъка на селските райони и социалните услуги, за да се засили социалното сцепление и да се създаде основа за мир в региона.

Благодарение на колективните усилия за предоставяне на основни услуги за превенция и грижи, резултатите от проучванията за прехраната през 2019 г. в Сахел не показват незабавен спад в хранителния статус на децата. Въпреки това, тази ситуация остава нестабилна, като глобалните нива на остро недохранване са все още над или близо до "тежкия праг" на СЗО в Нигер (10,9%) и Мали (9,4%).

Ситуацията е особено тревожна в Северна Буркина Фасо, където широко разпространената несигурност значително блокира превенцията и лечението на остро недохранване между майките и децата, като най-засегнати са децата под 5 годишна възраст. Хранителната несигурност в семействата, засилена от разселването, ограничения достъп до здравни услуги и безопасна питейна вода, слабото познаване на най-добрите практики за детското хранене ще окажат сериозно влияние върху хранителния статус на малките деца и способността на общностите да се възстановяват, освен ако сега не се предприемат мерки, за да се защити хранителния статус на децата и да се предотврати острото недохранване, което застрашава живота им.

„Конфликтът в Централен Сахел е каскадна криза, която се разпростира над региона, излагайки на риск цяло поколение деца. Стотици хиляди деца са лишени от образование, уязвими са на експлоатация и са изложени на риск от недохранване. Децата и младите хора продължават да плащат най-високата цена на една криза, която не са създали. Сега трябва да действаме с партньори, за да избегнем трагедията“, заявяват от трите организации на ООН

05 Февруари 2020, 09:57