Търси

Vatican News
Равенство между половете Равенство между половете 

Полските епископи срещу Европейската харта за равенство между половете

Председателят на Епископската конференция на Полша и архиепископ на Познан монсеньор Станислав Гадецки, изрази силни резерви относно решението на Общинския съвет на града да приложи Европейската харта за равнопоставеност между жените и мъжете в живота (2006). Мярката беше одобрена на 14 февруари след оживен дебат.

Според монсеньор Гадецки, Хартата, изготвена от Съвета на Европейските общини и региони (CEMR) и стартирана през 2006 г. с цел насърчаване на местните и регионалните власти в Европа да се ангажират с равенството между половете, равните възможности и за да се противопостави на стереотипите за мъжките и женските роли, насърчава джендър идеологията, определена от папа Франциск като едно от злините на съвременното общество. Това се чете в изявление, публикувано на 14 февруари.

„Думи като семейство, равенство и толерантност придобиват нов идеологически смисъл, поставяйки под въпрос основната роля на семейството в обществото и намесвайки се неправилно в сферата на сексуалността и човешкото развитие“, се подчертава в изявлението. Въпреки признанието за „похвалното” намерение на Хартата да разгледа въпроса за неравенството между мъжете и жените в обществения живот, монс. Гадецки изразява загриженост относно „намесата в правото на родителите, гарантирано от Конституцията, да възпитават децата си според техните убеждения“. Според архиепископът, свободата на предприемачество също е изложена на риск, тъй като се налагат параметри за подбора на персонала, които невинаги са съвместими с критериите за икономическа ефективност.

Разработена като част от проект, подкрепен от Европейската комисия, Европейската харта за равнопоставенст между жените и мъжете в живота въвежда шест основни принципа: че равенството между половете е основно право; като има предвид, че за да се гарантира това, трябва да се вземе предвид многобройната дискриминация и нейните пречки; че премахването на стереотипите за половете е от съществено значение за постигането на равенство между мъжете и жените; че балансираното им участие в процеса на вземане на решения е предпоставка за демократичното общество; че за насърчаване на това равенство е от съществено значение да се включи измерението на пола във всички дейности на местните и регионалните власти; че за целта са необходими адекватни програми за действие и финансови планове.

(dg/vatn)

19 Февруари 2020, 12:21