Търси

Vatican News
Швейцарското знаме Швейцарското знаме 

Швейцария: религията, важен елемент за националната идентичност

За 50% от швейцарците, религията е част от социалната идентичност, което означава, че за половината от гражданите на Швейцария, да изповядваш една религия е важно.

Това се откроява от проучването за „Индивидуалните и колективни конфигурации на религиозните идентичности и тяхното влияние върху гражданското общество“, проведено от Центъра по религия, икономика и политика към университета в Люцерн. Проучването, публикувано на 11 декември, е проведено в сътрудничество с Университета в Лайпциг.

От отговорите на трите хиляди души, запитани в проучването, се откроява, че религиозната идентичност в Швейцария е 12-тия елемент на идентичност като цяло и предшества този на кантона по произход или езиковия регион. На първо място се поставя семейството, заедно с приятелствата и семейното положение. Проучването посочва също, че религиозната идентичност, в някой случаи, може да доведе до дискриминация: това е опит изпитан от мюсюлманите и членовете на Евангелските църкви, живеещи в Швейцария. Останалите християнски деноминации не възприемат своята религиозна идентичност като фактор за социално изключване.

Същевременно религията е видяна и като основополагащ елемент на социалното сцепление. Чрез религиозните общности се създават връзки и изграждат мостове сред хората, които вероятно никога не биха се срещнали. Накрая проучването откроява, че хората за които религиозната принадлежност е важна смятат междурелигиозния диалог за съществено важен.

18 Декември 2019, 09:12