Търси

Vatican News
12 август, Международен ден на младежта 12 август, Международен ден на младежта 

КЕЕС настоява за учредяването на координатор на ЕС за младежите

„Младежите са около една трета от населението на Европейския съюз. Много от тях изпитват несигурност, неудовлетвореност и маргинализация по причина на високото ниво на безработица, която ги лишава от възможността да допринесат изцяло за развитието на обществото и има отрицателно влияние върху тяхната способност да мечтаят и да се надяват“. Това посочва в нота Комисията на епископатите на ЕС (КЕЕС) по повод Международния ден на младежта, който бе отбелязан на 12 август.

Опитът от Синода

„Вследствие на опита от Синода за младежите през 2018 – се чете в текста – Комисията припомня пост-синодалното апостолическо насърчение Christus vivit на папа Франциск, подчертавайки необходимостта, да се отдаде по-голямо пространство на гласа на младежите, които са настоящето и бъдещето на нашия свят и катализатор на промяна“. В този контекст, през април 2019 КЕЕС организира среща, посветена на участието на младежите в обществения живот и „създаде платформа с младежките католически организации, с цел по-доброто насърчаване на техните предложения и перспективи в диалога с институциите на ЕС“.

Разпространение на гласа на младежите на ниво ЕС

За това, епископският организъм „приветства със задоволство предложението на новата стратегия на ЕС за младежите и насърчава новата Комисия да изпълни своята стратегия и, по-специално, да назначи координатор на ЕС за младежите, разпространявайки техния глас на ниво ЕС“.

Международен ден на младежта

Международният ден на младежта дава възможност на света да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество.

Освен това денят предоставя уникалната възможност за това, младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво.

Фокусът се поставя върху привличане на общественото внимание върху проблемите на младите хора чрез информационни кампании в тяхна подкрепа, организиране на диалог и акцентиране върху богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите.

На 17 декември 1999 г. с резолюция 54/120, Общото събрание на ООН приема направените препоръки на Световната Конференция на министрите отговорни за младежта, състояла се в Лисабон на 8-12 август 1998 г., 12-ти август да бъде обявен за международен ден на младежта.

Общото събрание препоръчва на 12 август да бъдат организирани публични събития и инициативи в подкрепа на този ден. По този начин да се предизвика по-голямо разбиране към Световната програма за действие за младежта през 2000 г., както и след това, одобрена от Общото събрание през 1995г. (резолюция 50/81).

През декември 2009 година Генералната Асамблея на ООН прие резолюция А/RES/64/134, с която обяви началото на Международната година на младежта. Тя започна на 12 август 2010 и продължи до 12 август 2011 година.

За отбелязването на Международния ден на младежта, ООН разработи рамка с три основни цели:
- Повишаване ангажираността и инвестирането в младежта;
- Повишаване на младежкото участие;
- Повишаване на междукултурното разбирателство сред младите.

13 Август 2019, 13:20