Търси

Vatican News
Флагът на ЕС Флагът на ЕС 

ЕС: нарастват заплахите и нарушенията срещу журналисти

Годишният доклад на ЕС за правата на човека и демокрацията в света през 2018 г. показва увеличаване на заплахите и нарушенията срещу журналисти и други медийни служители.

„През годината се наблюдава увеличаване на заплахите и нарушенията срещу журналисти и други медийни служители, в следствие на което се намалява пространството за свободна журналистика. В съответствие с приоритетите на глобалната стратегия за външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз, ЕС продължава да се противопоставя категорично на неоправданите ограничения на свободата на асоцииране“. Това е един от елементите, излизащи от годишния доклад на ЕС за правата на човека и демокрацията в света през 2018 г., приет от Съвета на министрите на ЕС.

Според доклада от 108 страници ЕС остава начело на защитата и насърчаването на правата на човека в бързо развиващия се геополитически контекст. Докладът също така отбелязва, че „не само има предизвикателства и пречки в областта на правата на човека, но се наблюдава и положителна промяна.“

През 2018 г. Съюзът  се мобилизира, за да идентифицира и подкрепи позитивните послания, като се започне от визията за Програма до 2030 г., основана на правата на човека. Водената от ЕС инициатива „Добри истории за правата на човека“ (положителни истории в областта на правата на човека), стартирана по повод на 73-та Общо събрание на ООН, „имаше широк отзвук на трансрегионално равнище и се целеше да осигури ефективен инструмент за положителна промяна за в бъдеще“.

(ant/sir)

16 Май 2019, 09:57