Търси

Vatican News
Манифестация на ромите и синтите в Рим, 2 август 2018 Манифестация на ромите и синтите в Рим, 2 август 2018  (ANSA)

Ромите – народ в сърцето на Църквата

По повод Международния ден на ромите, който се отбелязва на 8 април, припомняме някои казани от Франциск и от други папи думи по темата. Докато Комисията на епископатите на Европейската общност (COMECE) отправя апел към европейските лидери за приемане на национални стратегии за интеграция.

Амедео Ломонако – Маня Кавалджиева – Ватикана

В цял свят те са около 36 милиона, а в Европа – почти 12 милиона. В Италия са поне 170 хиляди. Ромите са народ без земя, чиято история е белязана с предразсъдъци, дискриминации и трагични моменти на преследвания по време на Втората световна война. Но тя е и история, богата на предизвикателства, свързани с интеграцията и евангелизацията. Международният ден на ромите е повод да се припомни този народ, състоящ се от мъже, жени и деца, често пъти игнорирани.

Апел на COMECE

Комисията на епископатите на Европейската общност насърчава бъдещите лидери на Европейския съюз „да приемат за периода след 2020 г. законодателна рамка за националните стратегии за интеграция на ромите и да лансират отново ангажимента на европейските институции за засилване на социалното включване на ромите“. „Укрепването на взаимното доверие между обществото и ромите е ключът за превъзмогването на антициганизма“. В нотата на COMECE се казва също, че е „необходимо да се използва непатерналистичен подход за социалното включване на ромите“.

Истинска интеграция

По време на понтификата си папа Франциск многократно припомня трудностите и надеждите на ромския народ, като говори за „мир и братство“. На неделната молитва „Царице небесна“ от 8 април 2018,  Светият Отец бе пожелал посветеният на ромите Международен ден „да благоприятства за културата на сближаването, за опознаване и взаимно уважение, благодарение на добрата воля“.

Достоен живот

На 26 октомври 2015, на срещата си с участниците в поклонничеството на ромите, папа Франциск бе посочил, че всеки човек има право на достоен живот, „на достоен труд, на образование и здравна помощ“. „Силен знак за вяра и духовно израстване на вашите етноси – бе изтъкнал папата – е все по-нарастващия брой на свещенически и дяконски звания, както и броят на богопосветените“.  

Изкореняване на предразсъдъците

Папа Франциск бе посочил също, че желае „и за вашия народ да се сложи начало на нова история, на подновена история. Да се обърне страницата! Дойде време да се изкоренят вековните предразсъдъци, предубеждения и взаимната подозрителност, които често са в основата на дискриминацията, на расизма и на ксенофобията“. Никой не трябва да се чувства изолиран, никой няма право да потъпква достойнството и правата на другите“.

Нови подходи

Много са бичовете, които продължават да измъчват ромския народ. „Що се отнася до положението на циганите по света – бе казвал Светият Отец на 5 юни 2014 – днес повече от всякога е необходимо да се измислят нови подходи в гражданската, културната и социалната сфера, както и в стратегията на пастирската дейност на Църквата, за справяне с предизвикателствата – следствие на новите форми на преследване, потисничество, а понякога и на робство“.

В сърцето на Църквата

Първият Папа, който се среща с ромите на 26 септември 1965 г., бе Свети Павел VІ. „Вие сте в сърцето на Църквата, защото сте сами“, бе казал тогава папа Монтини, като бе добавил, че „никой не е сам в Църквата; вие сте в сърцето на Църквата, защото сте бедни и нуждаещи се от помощ, от подкрепа, от образование; Църквата обича бедните, страдащите, малките, безимотните, изоставените“.

История, белязана и от преследвания

Докато Бенедикт ХVІ, на срещата с представителите на различни ромски етноси на 11 юни 2011 г. бе потвърдил, че историята на тези народи „е сложна и в някои периоди дори болезнена“. „За съжаление през вековете вие почувствахте горчивината на отхвърлянето и на преследването, какъвто е случаят през Втората световна война, когато хиляди мъже, жени и деца бяха варварски убити в концентрационните лагери“.

Блаженият Сеферино

Покровителят на ромското население е блажен Сеферино Хименес Мала от францисканския орден, застрелян през 1936 г. по време на испанската гражданска война и хвърлен в общ гроб, защото бе защитил един свещеник и броеницата. На церемонията за неговата беатификация на 4 май 1997 г., Свети Йоан Павел ІІ бе посочил Сеферино като „модел за следване: неговият живот показва, че Христос присъства сред различни народи и раси, и че всички за призовани към святост“.

Мисия на цялата Църква

Евангелизацията на ромите е „мисия на цялата Църква, тъй като нито един християнин не трябва да остава безразличен пред ситуации на маргинализация в църковната общност“. Това се подчертава в документа „Ориентации за пастирска дейност сред ромите“, в който се припомня по-конкретно, че религиозността „е от голямо значение за идентичността на този народ“. „Връзката с Бог наистина е безусловна и се свежда до емоционално и непосредствено отношение с Всевишния, който се грижи и защитава семейния живот, особено в тежки и трудни житейски ситуации“.

12 Април 2019, 09:42