Търси

Vatican News
Студуващи хора на улицата Студуващи хора на улицата  (AFP or licensors)

Евростат: рекордна бедност в България, Румъния и Гърция

Повече от една трета от гражданите в България живеят в риск от бедност или социално изключване. В тази графа през 2017 г. попадат 38,9% от населението. Данните са на Евростат и са взети от годишното проучване на Европейския Съюз за доходите и условията на живот. Средно за ЕС в тази графа попада 22,5% от населението или почти два пъти по-малък дял.

 

Само в още две държави повече от трета от гражданите живеят в риск от бедност или социално изключване – Румъния (35,7%) и Гърция (34,8) – но процентът е най-висок в България. Не липсват и държави, които са влошили състоянието си в последните 10 години, като в най-голяма степен това важи за преживялата тежка криза Гърция. През 2008 година 28,1% от гърците са живели в риск от бедност и социално изключване, докато през 2017 в такава ситуация са 34,8%.

Освен България, в тази класация влизат и Румъния (36%), Гърция (35%), Литва, Латвия и Италия - с по около 30% и др.

Най-нисък дял на хора в риск от бедност е регистриран в Чехия - едва 12%, отчита Евростат. Други страни с нисък процент население в риск от бедност са: Финландия и Норвегия (1%), Словакия, Холандия, Словения, Франция, Дания и Швеция (17%) и други.

8% от населението в Европейския съюз (ЕС) през 2017 г. е страдало от студ, защото не е могло да си позволи да отоплява дома си. Става дума за процент, който спада спрямо пиковия през 2012 г. (11%) както сочат средните данни, но който достига тревожни размери в България (37%), Литва (29%), Гърция (26%), Кипър (23%) и Португалия (20%). Италия влиза в низходящата тенденция, което означава, че 21% през 2012 г. са станали 15,2% през 2017 г. В Норвегия и Швейцария проблемът се оказва разрешен. В Люксембург, Финландия, Швеция, Нидерландия и Австрия са 2% хората, студували поради липса на средства.

man / Sir

 

01 Февруари 2019, 13:05