Търси

Vatican News
Модел на хуманоиден робот в лаборатория във Фалмут, Великобритания Модел на хуманоиден робот в лаборатория във Фалмут, Великобритания 

Европейските епископи против „електронните личности“

Европейският парламент наскоро одобри резолюция относно „Гражданския правилник за роботиката“, чието предложение бе да се въведе статус „електронно лице“ на най-усъвършенстваните и автономни роботи. Препоръчва статусът „електронна личност“ да бъде прилаган към роботи, които взимат самостоятелни решения или взаимодействат с трети страни самостоятелно.

В дебатът се включи и Комисията на епископските конференции (COMECE) с широко обсъждане на темата „Robotization of life – Ethics in view of new challenges“ – (Роботизация на живота - Етика на новите предизвикателства“), дело на група експерти, за които „изграждането на правен статут на роботи не е убедително“, а поставянето им „на същото ниво на човека е в противоречие с член 6 от Всеобщата декларация за правата на човека“.

Документът потвърждава „предимството на човешката личност и насърчава правен и личностно ориентиран подход към преразглеждането на основните принципи, които определят взаимоотношенията между хората и роботите“. Резултатът от работната група по роботизация, създадена от Комисията на епископските конференции (COMECE), е в момент на интензивна дискусия относно значението на изкуствения интелект на европейско равнище. Настоящият дебат - в контекста на който е публикувана декларацията за „Изкуствен интелект, роботика и автономни системи“, публикувана от Европейската група по етика в науката и новите технологии, както и Първият проект на „Етични насоки за надеждно предупреждение“ на експертната група на високо равнище по изкуствен интелект - разкрива нарастващия брой на неотложни и сложни морални въпроси в тази област и подчертава необходимостта от определяне на етична и правна рамка за проектирането, производството, използването и управлението на изкуствен интелект.

Водена от проф. Антонио Аутиеро и обогатен с различни доклади от експерти по теология, философия, право и инженерство, работната група на COMECE анализира влиянието на роботизацията върху човешката личност и обществото като цяло и разработва своето отражение като първа етична стъпка, която тя може да оформи в живота на общността в нашето сложно и глобализирано общество, в което участниците са все по-взаимосвързани. „Признавайки необходимостта от ясни насоки за бъдещето на бъдещите поколения и убеждението за невъзможността за безусловно или категорично приемане на изкуствен интелект - завършва изявлението - този размисъл насърчава преразглеждането на настоящите принципи, потвърждавайки предимството на човешкото достойнство на всеки човек“.

(anti/sir)

21 Февруари 2019, 15:29