Търси

Vatican News
Майк Помпео по време на първата световна среща посветена на религиозната свобода (Ministerial to Advance Religious Freedom) Майк Помпео по време на първата световна среща посветена на религиозната свобода (Ministerial to Advance Religious Freedom)  (2018 Getty Images)

Религиозна свобода: Декларация от Потомак

„Декларация от Потомак“ – така е озаглавен заключителния документ на първата световна среща посветена на религиозната свобода (Ministerial to Advance Religious Freedom), която се проведе от 24 до 26 юли във Вашингтон по инициатива и с организацията на Американският държавен департамент, с участието на 200 религиозни, политически и граждански представители от 80 страни.

Декларацията от Потомак, по името на едноименната река преминаваща през Вашингтон и едно от най-значимите места в американската история, е вдъхновена от член 18 –ти на Всеобщата декларация за човешки права в която се конституира „правото на свободата на мисълта, съзнанието и религията, включително правото за промяна на религията или убежденията, както и свободата да се изповядва религията или убежденията, индивидуално или колективно, публично или частно, чрез обучение, обреди, богослужение и ритуали. На тази база „всяка нация има върховната отговорност да защитава религиозната свобода“.

Документът изтъква, че почти 80% от световното население е сериозно органичавано в областта на религиозната свобода, а „преследванията, репресиите и дискриминациите на базата на вероизповедание и убеждение е горчива реалност за немалко хора“. От друга страна се подчертава, че „религиозната свобода е съществена за постигането на мир и стабилност в нациите и между народите. В страни в които религиозната свобода е защитавана, както и правото на свободно изразяване, асоцииране и мирно събиране, има просперитет, а където тя липсва има конфликти, нестабилност и тероризъм“.

Подчертава се също и фундаменталната роля на религиозни хора в една общност или в общество, тъй като „вярата мотивира хората да работят за мира, толерантността и справедливостта, както и помощта към бедните, грижата за болните и самотните и участието в политическите дебати и в служба на собствената страна“.

В десет точки се подчертава важността от защитата на това неотменимо човешко право от дискриминация на базата на вярата и принудителното приемане на вярата. Също така защитата на култа и култовите места, културните и историческите паметници и важното значение на религиозното възпитание, което родителите  трябва да упражняват свободно. Заедно с декларацията конференцията прие план за действие в шест точки, призовавайки международната общност да се позовава на него в случаи на нарушения на религиозната свобода, преследвания и геноцид.

В словото си на конференцията държавният американски секретар Майк Помпео заяви, че „религиозната свобода е всеобщо право дадено от Бог на всички и е фундамент за всяко свободно общество“. „Като американец, аз съм благословен с правото да изповядвам в онова, което вярвам, без страх от преследвания и репресии от моето правителство. Искам всички хора да се радват на тази благословия“.

От трибуната на конференцията за религиозна свобода, американският вицепрезидент Майк Пенс призова Турция да освободи американския пастор Ендрю  Бpънcън, осъден в Тypция по обвинения в терористична дейност и шпионаж, който на 25 юли напусна затвора и бе поставен под домашен арест. „Това е положителна стъпка, но не е достатъчна – посочи Пенс. Турските власти трябва незабавно да разрешат случая, прилагайки прозрачност и справедливост“.

Американският вицепрезидент остро разкритикува Иран, където „населението не се радва на свобода, особено религиозните малцинства като сунити и християни". Пенс отправи апел към иранци „да окажат натиск на правителството, уверявайки ги в американската подкрепа,  за да се гарантира мирно бъдеще. Ценностите на религиозната свобода не се раждат от автокрации, нито от диктатури и преследвания“.

Майк Пенс оповести две програми на американската администрация, на стойност 110 млн. долара, за финансирането на програми в подкрепа на религиозната свобода: “Genocide and Response Program” в помощ на жертвите на религиозни преследвания в Близкия изток и “New International freedom found” за насърчаване на инициативи за увеличаване на религиозната свобода по света.

(sir-dg)

28 Юли 2018, 09:30