Търси

отец Хуан Антонио Гереро Алвес, префект на Секретариата по икономическите въпроси. отец Хуан Антонио Гереро Алвес, префект на Секретариата по икономическите въпроси.  (Society of Jesus)

Бюджетът на Светия Престол, стъпки напред в прозрачността и устойчивостта

Бе оповестен финансовият отчет на Светия Престол за 2021 г., който беше публикуван, както винаги всяка година, без провеждане на пресконференция. Документът се придружава от интервю на префекта на Секретариата по икономически въпроси, взето от ватиканските медии.

Публикуването на финансовия отчет последва това на прогнозния бюджет, който бе известен в началото на годината и в който вече се предвиждаше, че органите, влизащи в отчета, са около 90.

„Предприехме много стъпки в правилната посока на прозрачност, икономическа защита на Светия Престол и устойчивост“, коментира пред ватиканските медии отец Хуан Антонио Гереро Алвес, префект на Секретариата по икономическите въпроси. Той посочи, че „резултатите са по-добри от очакваното“, но „предстои много несигурен период“ и някои структурни проблеми все още трябва да бъдат решени“. „Първата добра новина е, че резултатите са по-добри от очакваното. Както в новото, така и в старото пространство“, уточни префектът.

Новината, която Гереро възнамерява да подчертае в интервюто, е, че в публикувания документ се съдържа отчета на целия Свети Престол. Не са включени само Губернаторството и Института за религиозни дела (IOR). Според него, това означава „крачка напред по отношение на прозрачността и видимостта на цялостната икономическа ситуация на Светия Престол".

„Дефицит от 3 млн. евро при бюджет от 1.100 млн. не е много, на практика има баланс и не изглежда цифра, която да буди притеснение. Но ако направим по-подробен анализ, някои области очакват подобрение“, коментира още отец Хуан Антонио Гереро Алвес пред ватиканските медии.

Ние не управляваме предприятие, икономическите критерии имат относителна роля, икономиката трябва да служи, а не да управлява, както казва Светият Отец. Интересен скорошен случай е Трибуналът на Римската Рота, който от самофинансиране премина към дефицит, след като папата правилно реши, че за да се избегне правосъдието да бъде само за тези, които могат да го заплащат, го направи безплатно. Възвръщаемостта на активите и вътрешните вноски не покриват разходите на мисията. Затова помощта на волните пожертвувания (или „Оболът на Свети Петър“) е съществена, тя финансира благотворителните дейности и мисията на папата, както и вноските на епархиите. Даренията всяка година и това, което Светият Престол може да предостави, не успяват да финансират всички разходи на организациите, които нямат приходи, а Светият Престол трябва всяка година да търпи намаление от 20-25 милиона активи“, обясни префектът.

И във Ватикана се говори за пенсии. „Включихме в баланса за първи път нетното задължение на Пенсионния фонд за услугите след работа, според оценката на актюерите от 2019 г.: 631,4 милиона евро според Международните счетоводни стандарти IPSAS 39. Това е частта, която съответства на Светия Престол от общи нетни пасиви от 1000 милиона евро, която включва и персонала на Викариата и Губернаторството. Няма съмнение, че ние не снабдяваме достатъчно Пенсионния фонд, за да му позволим да отговаря на бъдещите задължения или че обещаваме повече, отколкото всъщност можем да си позволим. Добрата новина е, че все още имаме време, за да въведем коригиращи, нетравматични мерки, но трябва да направим това в скоро време“, каза отец Хуан Антонио Гереро Алвес, отговаряйки на въпроса за пенсиите.

man / AciStampa

08 Август 2022, 08:53