Търси

Кои са предизвикателствата на ерата след Ковид в център на международна среща във Ватикана Кои са предизвикателствата на ерата след Ковид в център на международна среща във Ватикана  (AFP or licensors)

Covid 19, Световна среща на Комисиите за справедливост и мир

Експерти и представители на епископските конференции по света, с участието на Social Pastoral, Съюза на генералните настоятели и регионалната координация на Каритас, ще диалогирт онлайн в продължение на два дни, за да идентифицират предизвикателствата на ерата след Covid и да се обединят в мрежа

Ватикан Нюз

Църковните органи, които, в рамките на Епископските конференции работят за Справедливостта и Мира, ще се срещнат онлайн по инициатива на Ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие на 17 и 18 ноември, за да идентифицират настоящите предизвикателства и перспективи за бъдещето, в светлината на последните две папски енциклики, Laudato si’ и Fratelli tutti. Контекстът е този глобалния за излизането от пандемията и целта е да се направи равносметка на настоящата ситуация, да се идентифицират каналите за действие и сътрудничество с Ведомството, да се насърчи създаването на мрежа между комисиите също чрез обмен на опит и добри практики.

Участниците и програмата

За тази цел са поканени по двама или трима представители от всяка национална и регионална Комисия за справедливост и мир, заедно с някои експерти, които ще помогнат на участниците да идентифицират предизвикателствата в светлината на новите национални и международни ситуации. Това ще помогне за фокусирането върху различните териториални приоритети. Световната среща ще се проведе в два момента: сутринта на 17 ноември, сряда, от 9.00 до 13.00 часа за Европа, Океания, Африка и Азия; и следобед на 18 ноември, четвъртък, от 14 до 18 ч. за Латинска Америка и Карибите, Канада и Съединените щати.

Освен представителите на Комисиите за справедливост и мир, в срещата ще участват и членове на Комисиите за цялостното човешко развитие, както и на социалната душепастирска дейност и делегатите на Комисиите Справедливост и Мир към Международния съюз на генералните настоятели. Ще бъдат поканени генералната и регионалната координация на Каритас.

Осигурен е симултанен превод на френски, английски, италиански и испански.

17 Ноември 2021, 16:41