Търси

21 ноември, Световен ден на риболова 21 ноември, Световен ден на риболова 

Послание на кардинал Търксън за Световния ден на риболова

В послание по повод Деня на риболова, който ще бъде отбелязан на 21 ноември, префектът на Ведомството за насърчаване на цялостното човешко развитие откроява със загриженост и спешност драматичната ситуация на злоупотребите, на които са жертва рибарите по целия свят. Несигурност, затвор, експлоатация: този сектор дава храна на голяма част от света и не може да бъде изоставен

Габриела Черазо – Светла Чалъкова – Ватикана

Призив към международните организации, правителствата, компаниите да ги спрат да спрат нарушенията на човешките права в морето. „Ако не се намесим, може да стане по-трудно да се изкоренят злоупотребите, които се случват, а човешките и икономическите разходи ще бъдат много високи за индустрията“. Това е в основата на посланието, което префектът на Ведомството за цялостното човешко развитие написа по повод Световния ден на риболова, който ще се отбележи на  21 ноември. Вниманието на кардинал Търксън тази година е насочено по-специално към търговските и индустриалните области, като цитира думите на папа Франциск, отправени през юли 2019 г. към участниците в Европейската среща на Апостолата по море „Stella Maris“: „... без рибарите, много части от света щяха да умрат от глад“.

Кардинал Питър Търксън - в съответствие с целта на Деня от създаването му през 1998 г. - силно привлича вниманието към начина на живот на сектора, в който работят най-много работници и произвежда един от най-разпространените хранителни продукти в света: рибата.

„Навлизането в света на тези работници - отбелязва кардиналът - е като да се впуснеш в необятно и дълбоко море, съставено от различни етноси и националности, от хора, които плават безспирно, за да отговорят на ненаситните нужди на нашия свят. Днес търговският и промишленият риболов е оплетен в мрежа от трудности и предизвикателства, свързани както с нарушаването на правата, така и с пандемията“, пише кардиналът.

Живот, белязан от самотата и трудовата експлоатация

Но префектът се спира на правата, защото - обяснява той – „въпреки международните конвенции и усилията, когато рибарите напускат водите на пристанището на мили и мили от сушата, без да могат да слязат от време на време в продължение на години, те стават заложници на изключително трудни за наблюдение обстоятелства“. Става въпрос за „безкрайни денонощни смени, за да ловят колкото е възможно повече, при всякакви метеорологични условия, на преумора и трудови злополуки, достатъчно е да си помислим, че има повече от 24 000 смъртни случая на година,  една смъртоносна риболовна индустрия, от която семействата не получават обезщетение, да не говорим за факта, че телата често се заравят в морето без обич или грижа“.

Липсата на сигурност на борда и извън него

Въпросът за безопасността в морето, също поради факта, че екипажите на флотите надхвърлят 20-годишна възраст, трябва да бъде на върха на безпокойството на собствениците и правителствата, но това не е така, обяснява кардиналът, цитирайки „нечовешките условия на борда, мръсни кухни и складове, ръждиви резервоари за вода, ограничена питейна вода и некачествена и неадекватна храна“. Към това се добавя и рискът от „въоръжени сблъсъци с военните, патрулиращи националните граници“, които поради липса на рибни запаси рибарските лодки трябва да преминат. В тези случаи те се сблъскват със затвора и отвличанията, с неизплатени заплати и трудности при репатрирането им.

Наложено мълчание и удържани заплати

Друг сериозен проблем в риболовния сектор, който кардинал Търксън откроява пред света в посланието си е възнаграждението: заплатите не са пропорционални на броя на отработените часове; неплатен извънреден труд, част от заплатата, удържана от посредника до изтичане на тригодишния договор. „По този начин – пише префектът на дикастерията – рибарите са принудени да мълчат и да не се оплакват на властите, ако не искат да загубят спестяванията, които агенцията си удържа”.

Незаконен риболов и трафик за задоволяване на нуждите на света

Колкото повече расте световното търсене, толкова повече растат злоупотребите и несправедливостите, защото – продължава кардиналът – „за да компенсират печалбата от риболова, намален поради интензивната конкуренция от твърде много флоти, преследващи все по-малко риба, безскрупулните собственици на риболовни лодки практикуват незаконен риболов и други транснационални престъпни дейности, като трафик на хора, робство, както и контрабанда на наркотици и оръжие“.

Трябва да действаме заедно и сега

Оттук и настойчивият призив на Католическата църква: макар да се признават „някои подобрения в човешките и работните условия на рибарите все още има твърде много нарушения на човешките права в морето, затова е необходимо те да бъдат спрени сега чрез мрежа от международно сътрудничество. Става въпрос за взаимосвързани проблеми, но ако не действаме заедно за да създадем рибарска индустрия, в която човешките и трудовите права на рибарите са гарантирани и подкрепяни, би могло да стане по-трудно да ги изкореним, а човешките и икономическите разходи ще бъдат много високи за индустрията“.

В тази връзка кардиналът не само припомня от Евангелието и учителната власт на Католическата църква, че „зачитането на тези права е предварително условие за социалното и икономическо развитие на една страна, но и че, както се казва в енцикликата Fratelli tutti, „Да живееш безразличен към болката не е един възможен избор“. Ето защо от възмущението - е финалното пожелание в Посланието – можем да предприемем към действията, така че в центъра на риболовната индустрия да се зачитат човешките и трудовите права и в житейския си път тези хора винаги да бъдат духовно и материално придружавани от свещениците и доброволците на Stella Maris, които в техните лица намират лицето на страдащия Исус Христос.

 

19 Ноември 2021, 15:47