Търси

Ватиканската апостолическа библиотека Ватиканската апостолическа библиотека 

Ватиканската библиотека в служба на културата и знанието

Дикастериите на Светия престол, видяни отблизо: история, цели и „бюджет на мисията", как работят структурите, които подкрепят служението на папата. В интервю за „Ватикан Нюз“, префектът монс. Чезаре Пазини разказва за Ватиканската апостолическа библиотека

Бенедета Капели – Маня Кавалджиева – Ватикана

С виждане за бъдещето, но винаги с една и съща мисия: да предоставя на разположение на учените всичките свои материали. Ватиканската апостолическа библиотека върви по този път благодарение на структура, която позволява да се съхранява, опазва и реставрира при нужда, огромно наследство, състоящо се от томове, гравюри и рисунки, монети и медали. Наследство, защитено във всичките му аспекти, включително и климатизацията на залите, или при произвеждането на висококачествени изображения, които след това се прехвърлят на уебсайта. Префектът на библиотеката монс. Чезаре Пазини обяснява, че „към днешна дата, 20% от всички ръкописи, около 80 хиляди, са онлайн". Тази огромна дейност ще бъде завършена през следващите тридесет години.

Грижата и опазването на книжното наследство на Ватикана изискват историческа чувствителност и плам към изследователската работа, но също и специфични технически умения. Какъв вид работа е необходима и кои са професионалните фигури, които работят в библиотеката?

Персоналът на библиотеката включва различни компетенции. Преписвачите (Scriptores) и всички служители, отговарящи за научните изследвания, се посвещават на изучаването на ръкописите и на архивната документация, на тяхната идентификация и каталогизиране; друг специализиран персонал е ангажиран с проучването, каталогизирането и придобиването на печатните томове, гравюрите и рисунките, на монетите и медалите: следователно се изискват специфични умения за всяка от тези области, както и за езиците и културите, които те ни предават.

За подходящото съхраняване на материалите и за тяхната реставрация, когато е необходимо, се грижи персонала на лабораторията по реставрация, докато персоналът на фотографската лаборатория се занимава с дигиталните фотографски репродукции: и двете лаборатории изискват специфични умения, които непрекъснато се обновяват.

Днешната библиотека включва голяма виртуална, компютъризирана структура, почти втора виртуална библиотека наред с физическата библиотека: необходимо е да се предоставят много услуги онлайн, чрез уебсайта на библиотеката и чрез информационни контакти, по-специално да се даде достъп до дигиталните изображения на ръкописите и на другите материали. Следователно е необходимо да има координационна служба за тези услуги и Център за обработка на данни, с високо квалифициран персонал, с постоянно усъвършенстване.

Очевидно такава подразделена структура изисква в своята област подходящи административни компетенции, извършвани по-специално от службата „Икономат“ и цяла поредица от услуги: секретарски офиси, служби  за промоция и развитие, за приемане на научните работници,  за изложбите, на които библиотеката предоставя своите документи.

Друг вид компетенция се изисква от ръководството и преподавателите в Школата по библиотечно дело към Библиотеката, която организира двугодишни следдипломни курсове за библиотекари.

До какви разходи води съхраняването на  една толкова обширна и ценна колекция? И в каква степен материалните разходи отговарят на целите на мисията, поверена на библиотеката?

Мисията на библиотеката се състои в това да предоставя на разположение всички свои материали на научните работници: затова с тази мисия са свързани  разходите за работата на библиотеката, която да е достъпна за всички, които я посещават, и разходите за осигуряване на достъп и поддържане на актуална виртуалната библиотека, отворена за всички в уеб-мрежата. Освен това, за подходящо съхраняване на материалите са необходими специална климатизация на помещенията и внимателна и непрекъсната работа за опазването и съхраняването, със съответните разходи. И накрая, самото проучване и каталогизиране, и цялата организация на Библиотеката в услуга на мисията, съставляват редовните разходи на институцията.

Технологичната революция оказва дълбоко влияние и върху начините на прочит и разпространение на писменото слово, дотолкова, че да постави под съмнение самото бъдеще на „формата на книгата“. Какви последици има всичко това върху структурата и дейността на Библиотеката?

Библиотека като ватиканската, историческа и актуална едновременно, съхранява и оценява стойността на цялото наследство, поверено й през вековете: книгите и всичко останало се съхраняват и използват, изучават и изследват. Освен това, като „съвременна“ библиотека, предвижда използването на всички нови средства, които улесняват запознаването и комуникацията със същите тези материали: уебсайта, каналите за информация и контакти, дигитализацията. Постоянното предизвикателство за библиотеката е как най-добре да „се обслужват” учените и всички заинтересовани хора, как да се подпомага, комуникира и разпространява културата: новите средства не са откъсване от миналото, а нов начин за изразяване и подобряване на мисията и услугите.

И отново по темата за връзката между традиция и нови технологии, до къде е стигнала работата по дигитализацията на библиотечния материал и по какъв начин ще може да се ползва от общността на учените?

С дигитализацията се предоставят на разположение репродукциите на ръкописите, гравюрите и рисунките, на монетите и медалите. Следвайки традицията на Библиотеката, посещавана безплатно от учените, стремейки се да им предоставя възможно най-добрата услуга, тези изображения също се поставят онлайн веднага след като бъдат произведени, със свободен достъп за всички.

Дигитализацията на ръкописите, съставляващи главната типология,  подложена на дигитализация поради особената уникалност на всеки един от тях, започна през 2012 г., след внимателна подготовка, продължила около две години. Към днешна дата, Ватиканската библиотека е възпроизвела и представила онлайн около 20% от всички свои ръкописи, които са около 80.000. Работата трябва да бъде много акуратна, за да не се повредят оригиналите и да се получат висококачествени изображения (труд, който да не се повтаря през годините) и да спомогне за тяхното правилно и лесно гледане на уебсайта на библиотеката. С помощта на спонсорите, които разбраха дълбоката стойност на това начинание, беше възможно да се продължи със значителни темпове: смятаме, че можем да завършим проекта през следващите тридесет години.

 

 

12 Август 2021, 09:16