Търси

Литургия за закриването на Синода на епископите през 2019 г. Литургия за закриването на Синода на епископите през 2019 г. 

Монсеньор Мартин: Синодът е място на общение между различните харизми

„Единство и проникновение“: това са някои от ключовите моменти, изтъкнати от монсеньор Луис Марин де Сан Мартин, заместник-секретар на Синода на епископите и координатор на Богословската комисия, за да се разбере по-добре целта на синодалния процес, който ще бъде открит през октомври 2021 г .: „Време на Бог, който ни насочва към самата същност на Църквата: да вървим заедно".

Салваторе Чернуцио – Светла Чалъкова - Ватикана

Не „парламентаризъм“, нито пространство на „идеологически сблъсък“, а място на единство, проникновение, общение, където всеки може да даде своя принос в живота на Църквата според своята харизма: мирянинът като мирянин, духовника като духовник. Така монсеньор Луис Марин де Сан Мартин, заместник-секретар на Синода на епископите и координатор на Богословската комисия, очертава следващия Синод, който ще се проведе във Ватикана през 2023 г. като последен етап от тригодишния процес, който ще стартира в местните църкви от следващия октомври. Специално и в същото време безпрецедентно събитие за Универсалната Църква, което според монсеньор Марин е добре да се определи като kairos: „Време на Бог, което ни напомня за самата същност на Църквата: да вървим заедно“.

Промяна на манталитета

 „Синодът - пише епископът в изявление - не е парламентаризъм или идеологически сблъсък, а проникновение в Духа и съвместната отговорност. Всеки според своята харизма: мирянинът като мирянин, духовникът като духовник. За да извървим този път, ние се нуждаем не само от промяна в манталитета, но и от промяна в сърцето. Едно обръщане“.

Проникновение и креативност

„Повече от фокусиране единствено върху разширяването на участието на миряните, богопосветените и свещениците в Синода на епископите (който по определение ще остане„ на епископите“ и който има конкретно историческо развитие), смятам, че основната задача е двойна: от една страна, да се гарантира, че епископът, който участва в Синода, е направил преценка като пастир, изслушвайки своите епархии, включително периферията”, казва координаторът на Богословската комисия. В същото време е „от съществено значение“ да се направи крачка напред и, т.е. „не само да се оценят и укрепят различните форми на синодално изразяване (например енорийските пастирски съвети и епископски събори), но и да се търсят други възможности, в които може да се реализира синодалността на Божия народ“. „Можем да отидем много по -далеч, трябва да бъдем креативни“, призовава Марин. „Синодът на епископите е валидна форма на синодално изразяване, но не е и не трябва да бъде единственият“.

Единство между християните

По -специално, епископът подчертава някои тълкувания на този процес, пожелан от папа Франциск. На първо място, единството в Христос и на християните помежду им: „Да вървим заедно не е изобретение или събитие от настоящето, а начинът да бъдем Църква, както е общността или мисията“. Това е, което Свети Августин нарича „цялостен Христос, глава и членове“: няма единство между членовете, освен в Христос. И това единство е многообразно, а не еднородно”.

Различни функции и призвания

Друг момент, който заместник-секретарят на Синода на епископите подчертава, е „еклезиологията на общението“, разбирана като богословска дисциплина, която изучава Църквата във всичките ѝ аспекти. В Божия народ „всички са християни, с различни функции и различни призвания“ и именно този аспект прави Синода реалност, която се позовава на корените на една и съща вяра: „Това не е събитие, а процес: фактът да пътуваме заедно. Това е смисълът на Синода”. Затова, пише координаторът на Богословската комисия, „най -важното е автентичността на християнския живот, неговата съгласуваност и това не трябва да бъде просто административен акт, в който се разпределя силата, а събитие на Духа и в Духа“.

Приносът на Богословската комисия в синодалния процес

След това монсеньор Луис Марин се спира и на приноса, който Богословската комисия иска да предложи в синодалния процес. „Без съмнение богословието трябва да присъства в Синода“, също и защото е погрешно - подчертава той - да се смята, че то „е просто интелектуално упражнение, забавление за определени църковни елити“. Вторият Ватикански събор, по-специално конституцията Gaudium et Spes, „ни напомня, че богословието има за цел да предаде доктрината на мъжете и жените от нашето време, т.е на разбирането на вярата“, за да „опознае Бог, който се разкри в Христос и да се свидетелства за Благата вест за спасението. Това трябва да е изживяване на любов, което да ни отведе към мисията“.

Следователно Богословската комисия желае „да участва, да помага и да си сътрудничи в пътя на Божия народ, в това време на благодат, което представлява синодалността“. По -конкретно задачите, които са поверени на комисията са: „Да оказва богословска подкрепа на Секретариата на Синода и да му помага във всичко необходимо; преглежда текстовете и документите и прави всякакви предложения; да представя богословски предложения за развитието на Синода; да разработва и споделя материали за обучение и богословско формиране; да работи в тясно сътрудничество с другите комисии. Също така да е на разположение да присъства преди всичко на международните срещи на епископските конференции и да си сътрудничи с тях“, обяснява Марин.

Четири комисии

Накрая монсеньор Мартин информира, че в Генералния секретариат на Синода са създадени четири комисии (богословска, методологична, духовна и комуникационна), които да подкрепят двадесет и петте члена от 19-те държави. Всички специалисти в различни църковни науки (догматично богословие, фундаментално богословие, морално богословние, пастирско богословие, патрология, библейския науки, философия и каноническо право), с признат престиж.

31 Август 2021, 09:39