Търси

Синод на Епископите във Ватикана Синод на Епископите във Ватикана 

Кардинал Греч: Църквата е синодална, защото е общение

Интервю със Секретаря на Синода: „Синодалността е формата, която реализира участието на целия Божи народ в мисията“.

АНДРЕА ТОРНИЕЛИ

Дори през лятото ватиканските ведомства продължават своята работа. Но има една работна група, която от седмици работи усилено, а именно тази на Генералния секретариат на Синода на епископите, призован да изготви подготвителния документ и да помогне на местните църкви по новия път, в който папа Франциск пожела да има участие, започвайки от ниското. За този нов процес Ватикан Нюз разговаря с кардинал Марио Греч, Секретар на Синода на епископите.

Ваше Високопреосвещенство, как протича подготвителната работа?

За да се направи синод, трябва да бъдем синод! Преди публикуването на документа за синодалния процес изслушахме председателите на всички асамблеи на континенталните епископски конференции, заедно с председателя на Епископската конференция на Съединените американски щати и председателя на Канадската епископска конференция . След това, веднага след публикуването на документа, изпратихме покана до председателите на всички епископски конференции, техните постоянни съвети и генералните секретари за братска среща, по време на която те имаха възможност да коментират, да правят предложения и да задават въпроси. Общо проведохме осем срещи, разделени по езици. Други два момента на консултация бяха първо с патриарсите на Изтока, а след това с големите архиепископи. Освен това приехме поканата на епископските конференции на Бразилия, Бурунди и Антилите, които ни помолиха да се срещнем специално с тях“.

Как преминаха тези първи срещи?

Трябва да кажа, че това беше много ценено и ползотворно упражнение в епископската колегиалност. С този подход искахме да предадем посланието, че синодалното участие на всички също е важно в тази фаза от стартирането на проекта. Предприехме подобен подход с Курията, чрез разговори с различни отдели. Създадохме четири комисии, които да подкрепят работата с оглед на Синода: една за богословско проучване, друга, която да ни помогне да израстваме като Църква в духовността на общението, трета за методологията и накрая четвърта, която ще се посвети на комуникацията.

Какво можете да кажете за работата по конкретната тема на следващия Синод?

Познавам морето и знам, че за дълго пътуване с кораб трябва всичко да се подготви внимателно. Вниманието, което отделяме при подготовката на подготвителния документ, е част от тази внимателна подготовка. Разбира се, трябва да се съгласуваме и за причината за пътуването. Светият отец възложи темата за синодалността на XVI редовна Асамблея. Със сигурност сложна тема, защото тя говори за общение, участие и мисия: но това са аспекти на синодалността и на една „конститутивно синодална Църква“, както той каза в словото си по повод 50-годишнината от създаването на Синода. „За една синодална Църква“: именно към това трябва да вървим, или по-скоро Духът иска от нас да отидем“.

Папата многократно подчертава значението на синодалността. Защо?

Бих искал да изчистя полето от eдно недоразумение. Мнозина смятат, че синодалността е „фикс идея" на папата. Надявам се, че никой от нас не споделя тази мисъл! В различните подготвителни срещи стана ясно, че синодалността е формата и стилът на ранната Църква: подготвителният документ ясно подчертава това; и подчертава как Втория ватикански събор със „завръщането към източниците“ пожела да възстанови този модел на Църквата, без да се отказва от някое от нейните големи придобивки през второто хилядолетие. Ако искаме да бъдем верни на Преданието - а Съборът трябва да се разглежда като най-новия етап на Преданието - трябва да вървим смело по този път на синодалната Църква. Синодалността е категорията, която най-добре съставя всички съборни теми, които в постсъборния период често са били противопоставяни една на друга. Имам предвид преди всичко еклезиологичната категория на Божия народ, която за съжаление бе противопоставена на тази на йерархията, настоявайки за една Църква „от ниското“, демократична, и манипулирайки участието като изискване, недалеч от синдикалното“.

Според вас какви рискове крие това тълкуване?

Тази интерпретация плаши мнозина. Но ние не трябва да разглеждаме тълкуванията, защото тяхната цел е да разделя: трябва да погледнем Събора и ползите, които донесе, прекомпилирайки единствения юридически, йерархичен, институционален аспект на еклесиологията с по-духовен, богословски, исторически-спасителен. Божият народ от Втория Ватикански събор е народът-поклонник към Царството. Тази категория направи възможно завръщането на всички кръстени, като активен субект в живота на Църквата! И той не го направи, отричайки функцията на пастирите или на папата, а като постави последните като принцип на единство за кръстените: епископът в неговата Църква, папата в Универсалната църква. Синодът от 1985 г. потвърди, че Църквата е общение давайки началото на добре познатата еклесиология на общението. Конститутивно Църквата е синодална, призовани сме да казваме „ние“. Двете твърдения не са в противоречие, но едното допълва другото: Църквата-общение, ако има за предмет - и не може да има друго! - Божият народ, е синодална църква. Защото синодалността е формата, която реализира участието на целия Божи  народ и на всички хора от Божия народ, всеки според своето състояние и функция, в живота и мисията на Църквата. И постига това чрез връзката между sensus fidei на Божия народ - като форма на участие в пророческата функция на Христос, както е посочено в Lumen gentium 12 - и функцията на проникновението на пастирите“.

Изглежда, че централната роля на Божия народ понякога бива трудно разбрана и споделена в конкретния опит. Защо?

Може би трябва да признаем, че имаме ясна - а може би дори скъпа, в смисъл, че я утвърждаваме и защитаваме с желание - йерархичната и учителна функция. Но не по същия начин я имаме за sensus fidei. Но за да разберем важността му, е достатъчно да подчертаем темата за кръщението и как тайнството на прераждането не само ни дава възможност да живеем в Христос, но и незабавно ни „присажда“ в Църквата, като членове на тялото. Подготвителният документ подчертава всичко това добре. Ако сме в състояние да разпознаем стойността на sensus fidei и успеем да подтикнем Божия народ да осъзнае тази способност, дадена в кръщението, ние ще започнем истинския път на синодалността. Защото освен семето на общението ще ме поставили и това на участието. Чрез кръщението всички кръстени участват в пророческата, свещеническа и царска функция на Христос. Поради тази причина, вслушвайки се в Божия народ - за това служи консултацията в конкретните църкви - знаем, че можем да чуем какво Духът казва на Църквата. Това не означава, че Божият народ е този, който определя пътя на Църквата. Задачата на пастирите да разграничават и разпознават  съответства на пророческата функция на целия Божий народ (включително пастирите): от това, което казва Божият народ, пастирите трябва да схванат това, което Духът иска да каже на Църквата. Но именно от вслушването в Божия народ трябва да започне разпознаването.

Има хора, които казват, че се страхуват от размера на ангажимента, който синодалният път ще донесе на местните църкви. Не се ли страхувате от риска да усложните обикновения живот на Църквата?

Всичко това всъщност не е процес, който усложнява живота на Църквата. Защото без да знаем какво Духът казва на Църквата, ние бихме могли да действаме напразно и дори, без да знаем, да действаме срещу Духа. След като „пневматологичното“ измерение на Църквата бъде преоткрито, можем само да възприемем динамичността на пророчеството-разпознаване, което е в основата на синодалния процес. Това е особено вярно, когато се разглежда третият от включените термини: мисията. Синодът за младежите говори за мисионерска синодалност. Синодалността е за мисията, тя е вслушването в това как Църквата става себе си, като живее, свидетелства и носи Евангелието. Всички термини, предложени от заглавието, са свързани: те стоят или падат заедно! Ние искаме също да бъдем дълбоко обърнати към синодалността: това означава да се обърнем към Христос и Неговия Дух, оставяйки първенството на Бог.

19 Август 2021, 08:32