Търси

Жена местен производител близо до Диво, Кот д'Ивоар Жена местен производител близо до Диво, Кот д'Ивоар 

Каритас: по-справедливи хранителни системи включващи местни производители

По повод проведаната в Рим и Ватикана предварителна среща по въпросите на продоволствените системи, преди финалната Глобална среща на върха, която ще се проведе в Ню Йорк през септември, Каритас интернационалис призовава политиците да „включат правата на бедните във всички дискусии и да гарантират значително участие на местните производители и потребители, особено жените, в дефинирането и прилагането на политики на местно ниво".

Каритас интернационалис е убедена, че „продоволствената сигурност не може да бъде гарантирана и хранителните системи не могат да бъдат подобрени, единствено чрез насърчаване на индустриалното земеделие, което в дългосрочен план само ще допринесе за създаването на по -голям брой хора, изключени от веригата за разпределение. Това също ще доведе до по -големи несправедливости при достъпа до храна". Според Каритас, както предварителната среща, така и срещата на върха по хранителните системи , която ще се проведе през септември в Ню Йорк,  „не трябва да представляват пропуснати възможности за осигуряване на трайна трансформация на хранителните системи, което е още по -необходимо сега, когато пандемията от Covid -19 ускори и изостри съществуващите неравенства в достъпа до храна“.

Въз основа на опита си с най-бедните общности, Каритас призовава за насърчаване на „традиционното селско стопанство, агроекология, преразглеждане на веригите за доставки в полза на местните пазари и насърчаване на отговорното потребление на храни“. „Спешно е необходимо  насърчаване на селското стопанство и производството на храни, които увеличават екологичните и устойчиви методи, както и селскостопански дейности чрез стимули за земеделските производители", се чете в разпространената декларация.  Също така се отправя призив да се признае основната роля, която жените играят в традиционното земеделие. „Жените са част от селскостопанския сектор и са отговорни за 60-80% от производството на храни в развиващите се страни - обяснява Алойзиус Джон, генерален секретар на Каритас интернационалис.

Въпреки това, отбелязва международната благотворителна организация, „все още съществуват големи трудности и предизвикателства поради липсата на достъп до права върху земя, кредити, производствени ресурси и начален капитал“. В съответствие с учението на папската енциклика Laudato si ', организациите на Каритас поставят под въпрос технологичните решения на проблеми като изменението на климата, влошаването на околната среда и разхищаването на храни. „Световната продоволствена криза трябва да бъде решена по различен начин, като се преодолее предположението, че науката и технологиите могат да предложат решения на всеки проблем и да се въприеме такъв политически избор, начин на живот и духовност, които да предизвикат преобладаващата технократична парадигма“, заключава Алойзиус Джон.

(dg/vatn)

29 Юли 2021, 13:40