Търси

 Администрация на имуществото на Светия Престол Администрация на имуществото на Светия Престол 

Финансовият отчет на Ватикана по време на пандемията

В отчета се описва подробно дейността и работата на Администрацията за имуществото на Светия Престол. Председателят Галантино казва, че желанието е да се увеличи доверието в действията на Църквата. Намалени са печалбите и вноските за Римската курия, финансови инвестиции за над един милиард

През 2020 г. печалбите бяха по-малко от 51 милиона. Към 31 декември 2020 г. финансовите инвестиции възлизат на 1,778 милиарда. Приносът за нуждите на Римската курия е намалял наполовина –  от 41 милиона на 20 милиона. Въпреки това резултатът е положителен, като се имат предвид сериозните последици от пандемията Covid-19. За първи път от създаването си през 1967 г., Администрацията за имуществото на Светия Престол (APSA) публикува своя финансов отчет. Публикуваният документ се отнася до 2020 г. и решението за публикуването му, обяснява председателят монс. Нунцио Галантино, произтича от „надеждата" за увеличаване на доверието в действията и свидетелството на Църквата.

Наеми, покупки и бенефиси

Докладът описва подробно работата на APSA през тези месеци, сериозно белязани от спешната ситуация в здравеопазването. След това са посочени цифри и данни, или се предоставя полезна информация, за да се опровергаят повърхностните разкази за значителното имуществено състояние и стойност на активите на Светия Престол. Обяснява се например, че благодарение на наемите на пазарна цена, събрани за престижни имоти, притежавани в Париж и Лондон (753 са тези, управлявани от APSA във Франция, 27  в Англия), бе възможно да се предостави за безплатно ползване на службата за милостиня (Елемозинерия апостолика) една структура, а именно „Палацо Милиори“, съвсем близо до колонадата на площад „Свети Петър“ в Рим,  ​​за приемане на бездомни хора, с помощта на общността „Свети Егидий“. Става въпрос и за покупка на имот близо до Триумфалната арка в Париж: продавачът, благодарение на посредничеството на ватиканската компания „Sopridex“, предназначи част от приходите за строеж на църква в парижко предградие.

Секторът на недвижимите имоти

Следователно документът има за цел да изясни трите области, в които работи администрацията APSA, на която папата, с документ Motu proprio от 28 декември 2020, прехвърли средства и имоти на Държавния секретариат. Първата област е секторът на недвижимите имоти, като понастоящем се управляват 4.051 недвижими имоти в Италия: 92% в провинция Рим (най-много, 64%, в кварталите, близо до Ватикана), 2% между градовете Витербо, Риети и Фрозиноне, 6% извън област Лацио. Докато  приблизително 1.200 имота се управляват в чужбина: Лондон, Париж, Женева и Лозана, както и в Италия, от контролирани дружества.  

Документът подчертава влошаване на оперативния резултат от управлението на недвижимите имоти: минус 8,3 милиона. Това се определя от различни фактори: отрицателният ефект от намаляване на доходите от наем в Италия (- 2,2 милиона), увеличението на разходите в Италия (+3,7 милиона) главно за поддръжка, увеличаване на затрудненията при събирането на дълговете на наемателите поради пандемията.

Управление на ценни книжа и други дейности

Втората дейност се отнася до ценните книжа: APSA инвестира фондовете в международни ценни книжа и ценни книжа с фиксиран доход, предоставя консултации, финансови решения и достъп до капиталовите пазари на дикастериите на Римската курия и други организации на Светия Престол. Третата област е тази, определена като „Други дейности“: тоест Дикастерията, освен годишния принос за Курията (през 2020 г. той бе 20,6 милиона евро), де факто допринася допълнително за икономиката на Курията, като предлага услуги (в по-голямата си част безплатно), предоставени от отделите за покупки, анализ и договаряне на ценни книжа, счетоводство, събиране на суми и плащания, както и от „Peregrinatio Ad Petri Sedem“, отделът, който се занимава с билетите и организацията на пътуванията на Светия Престол.

Последиците от пандемията

Голямо внимание в доклада се обръща на социално-икономическите последици от пандемията, която, както се посочва, „не остави безразлична APSA“, причинявайки „отрицателни последици“ върху резултатите от управлението.

Усилието обаче е да се запази непроменено функционирането не само на APSA, но и на цялата Курия. За целта са създадени и организирани кръгли маси и срещи, насочени към създаване и приемане на процедури, мерки и решения, които да гарантират стабилност в контекст, който се очаква да бъде нестабилен.

По-ниски наеми за търговските дейности

През март 2020 г., в разгара на пандемията, Дикастерията реши да окаже помощ на търговските дейности, като отмени част от наемите от порядъка между 30% и 50%, в зависимост от дейността. В действителност, подобна политика на внимание към малкия бизнес не е нова за APSA, която още през първата вълна на пандемията беше предоставила временни намаления на наемите.

Проектът „Доходи от свободни имоти“

След това беше изготвен проект „Доходи от свободни имоти“, който предвижда конкретни действия за постепенно намаляване на броя на ненаетите имоти. Той включва план за участие на агенции за недвижими имоти и ремонтиране на сто апартамента в няколко лота.  Началото на работите за първия лот е планирано за януари 2022 г., стартът на оттъргуването  ще започне още през пролетта на същата година; докато цялостното завършване на работите се предвижда за пролетта на 2023 г.

Инвестиции със социално въздействие

Що се отнася до инвестициите, APSA пояснява, че за да се справи с евентуална криза на ликвидността, е въвела на пазара някои „добре позиционирани“ инвестиции, с предпочитание на инициативи със социална полезност или свързана със „социално въздействие“. Дикастерията също така съобщава, че инвестициите, управлявани до 31 декември 2020 г., възлизат на 1.778 милиарда и включват както управлението на собствеността, така и управлението на трети страни (организации на Светия Престол или свързани с него). Възвръщаемостта на управлението на собствения портфейл е равна на 1,53%. Резултати, които потвърждават разумно управление дори и в сложен и неблагоприятен контекст.

Структура и разходи

Финансовият отчет също така показва разходите, свързани с функционирането  на цялата структура, главно за персонала на отделните служби и други дейности. Отбелязва се промяна от 15,8 милиона евро по-малко в сравнение с 2019 г. поради извънредната продажба през нея година на имот за 15 милиона, който е допринасял за общ доход от 7,25 милиона.

Комитет за инвестиции и план за намеса „ad intra“ и „ad extra“

Накрая в документа се съобщава, че APSA подготвя план за намеси „ad intra“ и „ad extra“, за да допринесе ефективно за живота на Курията и за да сътрудничи в мисията на папата. Очаква се и създаването на Комитет за инвестиции, който ще предоставя насоки и ориентации за инвестициите в ценни книжа на Светия Престол и Ватикана. И накрая, с цел „дефиниране и планиране на действия за подобряване, в съответствие с етичните ценности на Църквата“, през 2021 г. APSA ще пристъпи към изготвянето на тригодишен план, който ще позволи Дикастерията да се ръководи чрез създаване на обща рамка и постигане на целите ефективност и ефикасност.

man / VatNews

24 Юли 2021, 14:35