Търси

Площад "Свети Петър" Площад "Свети Петър" 

САЩ признават финансовите норми на Ватикана за проверка на клиентите

На уебсайта на Internal Revenue Service (Службата по приходите на федералното правителство на САЩ), Светият престол и държавата-град Ватикан съвсем наскоро бяха включени сред юрисдикциите, еквивалентни на американската по въпроса за финансовата сигурност и подходяща проверка на клиентите

VATICAN NEWS

Законите на държавата-град Ватикан и на Светия престол, които през последните години засилиха прозрачността и надзора по финансовите въпроси, продължават да получават международно признание. През последните дни беше публикувано това на Internal Revenue Service, службата по приходите на федералното правителство на САЩ, която отговаря за събирането на федералните данъци.

Понастоящем Ватиканът е в списъка на юрисдикциите, които имат правила за проверка на финансовата сигурност, които отговарят на най-добрите международни стандарти: затова Съединените щати признаха, че ватиканският закон по въпроса за подходяща проверка на клиентите е еквивалентен на американския.

В конкретното приложение, посветено на Светия престол и държавата-град Ватикан, изрично се цитират законите и разпоредбите, уреждащи събирането във Ватикана на документацията, необходима за недвусмисленото потвърждаване на самоличността на притежателите на сметки: Закон № XVIII от 8 октомври 2013 г., изменен със Закон №. CCXLVII от 19 юни 2018 г. и с Указ №. CCCLXXII от 9 октомври 2020 г. („Закон за прозрачността“). Цитирани са и член 421 bis от наказателния кодекс, изменен с чл. 5 от Указ CCCXXIX от 1 октомври 2019 г. относно прането на пари и Регламент №. 4 на Органа за надзор и финансова информация.

man / VatNews

04 Юни 2021, 09:18