Търси

Книга VI от Кодекса на каноничното право по въпроса за наказателните санкции в Църквата Книга VI от Кодекса на каноничното право по въпроса за наказателните санкции в Църквата 

Реформа в каноничното право по въпроса за наказателните санкции в Църквата

„Пасете Божието стадо, което имате, като го надзиравате не принудено, а доброволно (и богоугодно)“ (1 Петър 5,2). С тези думи на апостол Петър започва Апостолическата конституция „Pascite Gregem Dei", с която папа Франциск реформира Книга VI от Кодекса на каноничното право по въпроса за наказателните санкции в Църквата. Промяната ще влезе в сила от следващия 8 декември.

Папата пояснява, че „новият текст е по-гъвкав предпазващ и изправителен инструмент, който да се използва своевременно и с пастирска любов, за да се избегнат по-сериозни злини и да се успокоят раните, причинени от човешката слабост". Наистина, „много вреди причини липсващото възприятие на интимната връзка, съществуваща в Църквата между вършене на милосърдие и прибягване до налагане на санкции, когато обстоятелствата и правосъдието изискват това“.

Въведени са „промени от различен характер в действащото законодателство“  и „някои нови престъпни фигури“. Папата пояснява, че освен това текстът е и подобрен „от техническа гледна точка, особено по отношение на основни аспекти на наказателното право, като правото на защита, изтичането на давността на наказателното преследване, по-точно определяне на наказанията“, чрез предлагане на „обективни критерии при установяване на най-подходящата санкция, която да се приложи в конкретния случай“, намалявайки дискреционната власт, така че да се благоприятства църковното единство при прилагането на наказанията, особено за престъпления, които причиняват по-големи вреди и скандал в общността.

Отбелязвайки, че епископите имат отговорност за спазването на тези норми, се подчертава, че „любовта и милосърдието изискват от отците да се заемат и с изправянето на това, което понякога става криво“, за доброто на тези, които грешат, на жертвите и на цялата църковна общност.

 „Предвидени са нови наказания, като глоба, обезщетение на вредата, лишаване изцяло или частично  от църковното възнаграждение, съгласно правила, установени след това от различните Епископски конференции“, отбелязва архиепископ Филипо Ианоне, председател на Папския съвет за законодателни текстове.  „Що се отнася до норматива за злоупотребите с деца, има новост, която показва желанието да се подчертае тежестта на тези престъпления, както и вниманието, което трябва да се обърне на жертвите“: тези престъпления са преместени от раздела „Престъпления срещу специални задължения на духовниците“ в раздела „Престъпления срещу живота, достойнството и свободата на човека“. „Въведено е престъплението злоупотреба с деца, извършено не само от духовници, но и от членове на институти за богопосветен живот и от други верни“.

Монс. Ианоне отбелязва още, че „що се отнася до имуществения въпрос, има различни нововъведения“, които възнамеряват да приложат на практика принципите, на които папа Франциск непрекъснато се връща: прозрачност и правилно управление на администрацията  на имуществото.

Мос. Хуан Игнасио Ариета, секретар на Папския съвет за законодателни текстове, подчертава, че с промените „се определят с по-голяма точност поведенията, които трябва да имат органите,  епископите, началниците, когато трябва да се прилага закона и критериите, които трябва да следват, за да се избере едно или друго наказание: следователно, прецизиране на наказателното право, което преди това липсваше”.

Монс. Ариета уточнява, че „друго внимание се обръща на общността: „това, което се видя, е че наказателното право е важно и за предпазване на общността на вярващите, за поправяне на причинения скандал, следователно  и за възстановяване на щетите. Третият аспект е да се предоставят на властите онези инструменти, с които своевременно да могат да се предотвратят престъпленията, да се променят поведенията си и да се избегне и щетата, която папата споменава в Апостолическата конституция".

man/VatNews

01 Юни 2021, 11:40