Търси

Институтът за религиозни дела (ИОР) известен като Ватиканската банка Институтът за религиозни дела (ИОР) известен като Ватиканската банка 

Публикуван е финансовият отчет на ИОР

Институтът за религиозни дела (ИОР), за девета поредна година, публикува бюджета си в годишния финансов отчет

VATICAN NEWS

На миналия 27 април, Надзорният съвет на ИОР (или Ватиканската банка) единодушно прие баланса за 2020  г., съобщи в комюнике самият Институт.   

Въз основа на устава, документът бе предаден на Комисията на кардиналите, посочвайки стабилността и високото качество  на финансовите данни (активи и ликвидност), както и съответствието с най-високите международни стандарти.

В съответствие с указанията на Негово Светейшество папа Франциск, Комисията на кардиналите одобри разпределението на печалбите, предназначавайки 75% за Светия отец или за конкретни организации, а останалите 25% за увеличаване на активите, в съответствие с непрекъснатото развитие на Института и с мисията на служение на католическата църква в дълготраен период.

 „През 2020 година, особено предизвикателна за световната икономика, Институтът продължи да осигурява качествени финансови услуги за държавата-град Ватикан и за Католическата църква, присъстваща в цял свят. Освен това Институтът продължи, с максимален ангажимент, да гарантира пълно и постоянно придържане към принципите и социалната доктрина на католическата църква във всички оперативни дейности и по-специално, като приоритет, в процесите на управление и инвестиционните политики на собствените си активи и тези на клиентите".

Основните финансови данни за 2020 г. са както следва: „5,0 милиарда евро депозити на клиенти, от които 3,3 милиарда евро свързани с управляваните спестявания и  съхранението на ценните книжа; 36,4 милиона евро нетна печалба, резултат от инвестиционния риск-базиран процес в съответствие с католическата етика, прилаган при управлението на собствените активи; 645,9 милиона евро активи към 31 декември 2020 г., нетно на разпределението на печалбите и имайки предвид предназначението  за имуществен резерв, решен от Комисията на кардиналите".

През 2020 г. ИОР продължи да укрепва ръководния екип и „увеличи ИТ инвестициите, включително програма за развитие за повишаване на устойчивостта на технологичната инфраструктура и намаляване на ИТ рисковете“.

Президентът на Института Жан-Батист дьо Франсю съобщи предварително на италианския икономически ежедневник „Ил соле 24 Оре“ някои положителни цифри от финансовия отчет.  

man / VatNews

11 Юни 2021, 16:59