Търси

Трафик и експлоатация на хора Трафик и експлоатация на хора 

Монс. Урбанчик: за борбата с трафика на хора да се инвестира в човека, а не в печалбите

Основните причини за търговията с хора, нейните последици върху трудовия свят, сексуалната експлоатация, произтичаща от това и възможните средства за осуетяване: това бяха темите, разгледани в четири различни изказвания на монс. Януш Урбанчик, постоянен наблюдател на Светия престол към ОССЕ (Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, със седалище във Виена).

От 14 до 16 юни, прелатът се изказа по време на 21-та конференция на Алианса срещу трафика на хора, организирана от самата ОССЕ и провела се отчасти присъствено и отчасти чрез платформа  Zoom. Тема на срещата бе: „Разглеждане на въпроса за главната причина за трафика на хора“.

Монс. Урбанчик анализира дълбоките корени на трафика, като идентифицира два „ключови фактора, и двата трагични“: бедността, с последващата безработица и липса на възможности, и „икономическа система, занимаваща се само с максимизиране на печалбата, която служи на алчността на малцина, а не на достойно развитие на цялото човечество”. Като доказателство за това, прелатът припомни, че, въпреки че „96 на сто от държавите да са приели законодателство за борба с трафика на хора“, той „продължава да се увеличава и да поробва хората“, „още повече по време на настоящата пандемия Covid-19“. Затова монс. Урбанчик разобличи деформациите на „неолибералния капитализъм" и на „дерегулацията на пазарите, целяща максимизиране на печалбите без етични, социални и екологични ограничения", и  в която „хората са числа, които да бъдат експлоатирани“.  Прелатът заключи че, обратно,  необходима е „икономика, която да насърчава справедливостта, а не специалните изключителни интереси".

Постоянният наблюдател фокусира изказването си върху връзката между трафика на хора и трудовия свят. Спешната здравна ситуация с коронавируса, каза той, „силно засегна" сектора на трудовата заетост, особено „най-слабите, най-крехките, най-малко защитените хора", които видяха да се нарушават все повече правата  им. Това доведе до увеличаване на трафика на хора, тъй като недекларираните работници „първи видяха да изчезват средствата им за издръжка“ и останаха без „мрежи за социална сигурност, като субсидии за безработица и здравеопазване“. Следователно,  „водени от отчаяние“, тези хора попаднаха в мрежата на престъпността и на трафика.

Разбира се, католическата църква не остана настрана, подчерта представителят на Ватикана: „В различни части на света, местните католически общности дадоха подслон и помощ на много от тези хора. Но всичко това не е достатъчно, обясни монс. Урбанчик, защото пандемията не само има „непосредствено въздействие“ върху икономиката и обществото, но и „дългосрочно въздействие“, което „с течение на времето ще влоши дълбоките причини за трафика на човешки същества".

Според Световната банка наистина се изчислява, че разпространението на Covid-19 „е тласнало в крайна бедност до 115 милиона души в повече през 2020 г., като общият им брой ще нарасне до 150 милиона през 2021 г.". Затова постоянният наблюдател призова да се помни,  че „всеки човек има право да получи средствата, необходими за издръжката на него и на семейството му“: цел, която може да бъде постигната само чрез насърчаване на „политики, способни да гарантират работа на всички, при зачитане не човешките права", така че „хората да видят, че тяхното достойнство и социално признание са оценени".

Монс. Урбанчик анализира и друго драматично явление,  свързано с трафика, а именно сексуалната експлоатация, истински „бич, който жъне жертви на всеки ъгъл на земята, всеки ден“ и срещу който „вече не можем да отлагаме мерките, които могат да го изкоренят“. Прелатът поясни, че „в основата на всичко това е „липсата  на култура и това принизява тялото на другия, най-вече на жените и все повече и на децата, превръщайки го в предмет, който може да се използва, ката се отрича  човешкото достойнство на онези, които са считани за по-низши“, и посредством „език, който унижава хората, смесва ситуациите, минимизира проблема и  поражда търсене, което задвижва  една икономическо-престъпна верига“.

Как тогава да се ограничи тази „липса на култура“? Постоянният наблюдател посочи два възможни пътя: от една страна, този за „насърчаване на култура на уважение и достойнство, придружена от постоянно сенсибилизиране и образование“;  от друга страна, на „все по-строгото законодателство, за потискане на сексуалната експлоатация и насърчаване на средства за защита, които да подкрепят жертвите“. В този контекст, капилярният контрол върху „паричните транзакции“ заема централно място, тъй като  „благодарение и на изобретателността и икономическата и финансовата сила на престъплението“, трафикът въвлече и света на интернет. И в тази област трябва спешно да се действа, отбеляза архиепископ Урбанчик, така че "Интернет и социалните медии да насърчават достойнството на човешката личност, а не да се превръщат в средство, което подхранва нарушаването на правата на човека".

Накрая прелатът посочи, като инструмент за контрастиране, който да се приложи спешно, „смелостта и желанието да се променят дефектите на нашата икономическа система", „да се подновят разпоредбите и инструментите, които трябва да имат по-широка визия", инвестирайки „повече от всякога в хората, а не в печалбите“, ограничавайки „концентрацията на властта и на богатството да бъде в ръцете на малцина и укрепвайки многостранното и двустранно сътрудничество, което предотвратява насилието и конфликтите“.

man / VatNews

19 Юни 2021, 10:45