Търси

Монс. Пол Ричард Галахър, секретар за отношенията с държавите на Светия Престол Монс. Пол Ричард Галахър, секретар за отношенията с държавите на Светия Престол 

Монс. Галахър: корупцията трябва да бъде осуетена и изкоренена

Ватиканският секретар за отношенията с държавите се изказа на специалната сесия на Общото събрание на ООН по темата „Предизвикателства и мерки за предотвратяване и борба с корупцията и укрепване на международното сътрудничество"

Давиде Дионизи – Маня Кавалджиева – Ватикана

 „Ако искаме да осигурим достъп до правосъдието за всички и да изградим ефикасни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива, трябва да осуетим и премахнем корупцията“. Това каза монс. Пол Ричард Галахър, ватиканският секретар за отношенията с държавите, по време на специалната сесия на Общото събрание на ООН на тема „Предизвикателства и мерки за предотвратяване и борба с корупцията и укрепване на международното сътрудничество".

За култура на почтеност

Прелатът подчерта, че е необходимо да се насърчава по-широка „култура на почтеност“, подчертавайки, че правовата държава и превенцията на престъпността трябва да вървят ръка за ръка: „Предотвратяването на корупцията е тясно свързано със зачитането и защитата на универсалните човешки права, както на национално, така и на международно ниво“ и за тази цел, според ватиканския секретар за отношенията с държавите, „е необходимо допълнително да се засили международното сътрудничество за борба с незаконните финансови потоци и да се разширят съществуващите международни механизми за възстановяване на благата и наказателно преследване".

Борба с безнаказаността

По този начин, според монс. Галахър, се води борба с безнаказаността и престъпните организации се лишават от всякаква незаконна печалба чрез идентифициране, издирване, изземване, конфискация, възстановяване и възвръщане на приходите от престъплението. „Светият престол“, припомни той, „се присъедини към Конвенцията на ООН срещу корупцията през 2016 г., с намерението да допринесе и да даде своята морална подкрепа за предотвратяването, потискането и глобалното преследване на това престъпление, което излага на риск човешкото достойнство и мира“.

Цел прозрачност

Монс. Галахър припомни също така неотдавнашните разпоредби, издадени от папа Франциск, насочени към насърчаване на прозрачността, контрола и конкуренцията в процедурите за възлагане на обществени поръчки, към подобряване на финансовата комуникация на потенциални конфликти на интереси. По мнение на архиепископа, срещата предложи уникална възможност за напредъка на усилията на всички държави и за споделяне на най-добри практики за премахване бича корупция.

07 Юни 2021, 10:41