Търси

Национална среща на харизматичното движение "Обновление в Духа" през 2019 г. Национална среща на харизматичното движение "Обновление в Духа" през 2019 г. 

Декрет за подмяната на ръководителите на международните асоциаци на вярващите

Одобрен от папата, Декретът на Ведомството за семейството и живота ще регулира продължителността на мандатите, така че властта да бъде истинско служение за общението срещу риска от персонализми и злоупотреби.

Ватикан Нюз

Ведомството за миряните, семейството и живота издаде общ декрет, имащ силата на закон и регулиращ продължителността и броя на управленческите мандати (с максимум от 10 последователни години) в международните асоциации на вярващите, частни и обществени, и необходимата представителност на членовете в изборния процес на международния ръководен орган. Разпоредбата, специално одобрена от папа Франциск бе обнародвана на 11 юни и ще влезе в сила след три месеца. Тя ще бъде задължителна за всички сдружения на верните и за други органи, признати или създадени от Ведомството.

Целта на Декрета е насърчаването на „здравословен обмен“ в управленческите служби, така че властта да се упражнява като автентично служение, артикулирано в църковната общност.

В обяснителна бележка, публикувана от Ведомството заедно с Декрета, се отбелязва, че папа Франциск, „в линия със своите предшественици, предлага да се разберат нуждите, изисквани от пътя на църковна зрялост на сдруженията на вярващите с оглед на мисионерско обръщане“ (вж. Evangelii gaudium, 29-30), посочвайки като приоритет „зачитането на личната свобода; преодоляването на самореферентността, едностранностите и абсолютизациите; насърчаването на по-широка синодалност, както и ценното благо на общението“.

В бележката се подчертава, че „не рядко липсата на ограничения на управленческите мандати облагодетелства, у тези, които са призовани да управляват, форми на присвояване на харизмата, персонализми, централизация на функциите, както и израз на самореферентност, които лесно причиняват сериозни нарушения на достойнство и личните свободи и дори реални злоупотреби. Лошо упражняване на управлението – се отбелязва -„ неизбежно създава конфликти и напрежение, които нараняват общението, отслабвайки мисионерския импулс“.

Вместо това опитът показва, че „смяната на поколенията на управляващите органи чрез ротация на управленските отговорности носи големи ползи за жизнеността на асоциацията: това е възможност за творчески растеж и стимул за формативни инвестиции; съживява вярността към харизмата; придава дъх и ефективност на тълкуването на знаците на времето; насърчава нови и настоящи начини за мисионерски действия”.

В същото време Ведомството, „осъзнавайки ключовата роля, изиграна от основателите“, си запазва правото да ги освободи от ограниченията, установени от мандатите (член 5 от Декрета), но само „ако счете, че това е подходящо за развитието и стабилността на асоциацията или на субекта и дали това разпределение съответства на ясната воля на централния управителен орган“.

В статия за „Осерваторе Романо“, йезуитът отец Улрих Род, декан на Факултета по канонично право на Папския Григориански университет и консултант на Ведомството, уточнява, че в допълнение към 109 сдружения, признати или създадени от Ведомството, Декретът се прилага (с изключение на член 3 относно изборните процедури) и за други органи, подлежащи на надзора на Ведомството, включително Неокатекуменалния път, Международната организация за услуга на енорийските клетъчни системи за евангелизация, Световната организация на Cursillos de Cristiandad  и Католическата международна служба за харизматично обновление (CHARIS). Отец Род посочва: „Може да се очаква, че много асоциации ще трябва да свикат общо събрание, за да вземат решение относно промените, които трябва да бъдат направени в устава, за да бъдат внесени във Ведомството за необходимото одобрение. Особена спешност съществува за онези асоциации, при които границите, определени от Декрета, вече са надхвърлени или ще бъдат надхвърлени в периода на настоящия мандат“. И накрая, той подчертава възможността епархийските и националните сдружения, дори ако от тях не се изисква да спазват Декрета, да могат да го вземат предвид в случай на бъдещо разширяване на нормите или просто, за тяхната разумност.

11 Юни 2021, 12:13