Търси

Хранителна сигурност за всички Хранителна сигурност за всички 

Светият Престол: три уебинара на тема хранителна сигурност за справедливо бъдеще

През седмицата Laudato Si, която започва на 16 май, са предвидени три уебинара, фокусирани върху хранителната сигурност, за да се допринесе за промяната на начините и възможностите за сигурно бъдеще, така че никой да не изостава. Резултатите ще бъдат споделени на предварителната среща на върха на хранителните системи на ООН, която ще се проведе в Рим през юли 2021 г.

Бенедета Капели – Маня Кавалджиева – Ватикана

Три онлайн семинара, вдъхновени от папската енциклика за интегралната екология  Laudato si ', които се базират на ценностите на Социалната доктрина на Църквата, на опита на онези, които работят в тази област и  с „моралния императив за премахване на глада“. Това се казва в комюникето на Ватиканския пресцентър, с който се обявява инициативата по повод на срещата на върха на ООН за хранителните системи през 2021 г. и организирана  от Държавния секретариат на Светия престол, от постоянната мисия на Светия престол към ФАО, от Международният фонд за развитие на селското стопанство (IFAD), Световната хранителна програма (WFP), Дикастерията за насърчаване на интегралното човешко развитие и Ватиканската комисия COVID-19, заедно с партньорите, работещи в областта на продоволствената сигурност.

Към устойчиво хранително бъдеще, справедливо и сигурно

"Храна за живота, Хранителна справедливост, Храна за всички": това са заглавията на трите уебинара, които имат за цел да покажат „как една интегрална екология – модел, който има предвид взаимните връзки между социалните системи и екосистемите –  може да вдъхнови обновяването на хранителните системи в периода пост-Ковид“. В комюникето се посочва също, че ще се разясни как самата Църква може да допринесе за промяна  на системите, насочвайки ги „към грижата за нашия общ дом, изкореняването на глада, уважаването на човешкото достойнство и служението за общото благо, така че никой да не изостава“.

Следователно с особено внимание по-специално към жените, местните общности, дребните земеделци, обсъждането на добрите практики, с цел „призоваване към хранителна справедливост“.

Семинарите ще приключат преди предварителната сеща на върха на хранителните системи на ООН, която ще се проведе в Рим през юли 2021 и резултатите ще бъдат споделени; това ще бъде принос за да „се ръководят индивидуалните и колективни действия към продоволствено бъдеще, което да бъде устойчиво, справедливо и сигурно“.

Темите на уебинарите

Първият онлайн семинар, чийто домакин ще бъде хотел „Forum“ в Рим и  озаглавен „Храна за живота: ролята на жените в насърчаването на интегрално човешко развитие“ (17 май, 14.00-17.00 CEST), ще включва разговор за уникалната роля на жените в развитието, с особено внимание върху това как да се подкрепи тяхното лидерство в оформянето на устойчиви хранителни системи в цял свят.

Вторият уеб семинар „Хранителна справедливост: труд, иновации и финансиране в услуга на хранителната справедливост“ (26 май, 14.00-17.00 CEST) ще подчертае значението на достойния труд, на финансирането и на иновациите за реконструкцията на устойчиви хранителни системи, особено в бъдещия период пост-COVID.

Последният уеб семинар, чийто домакин е Папската академия на науките и Папската академия за социални науки, и озаглавен „Храна за всички: хранителните конфликти и бъдещето на хранителните системи“ (31 май, 14.00-16.00 CEST), ще проучи различни отговори на хранителните конфликти и как Църквата може най-добре да допринесе и да сътрудничи за справянето с глада и продоволственото неравенство по света.

15 Май 2021, 11:32