Търси

Синод на епископите Синод на епископите 

Новост за Синода на Епископите: всичко започва от местните Църкви

През идния октомври папа Франциск ще даде началото на тригодишен процес, разделен на три фази (диоцезална, континентална, универсална), съставен от консултации и проникновение, който ще завърши с Асамблеят през октомври 2023 г. в Рим

Салваторе Чернуцио – Светла Чалъкова – Ватикана

„Единият слуша другия; и всички, слушащи Светия Дух ». За да направи синодалността, която желае Франциск от началото на своя понтификат, конкретна и видима, следващият Синод на епископите, насрочен за октомври 2023 г., ще бъде отбелязан не само във Ватикана, но и във всяка местна църква в петте континента, следвайки три годишен процес, разделен на три фази: диоцезална, континентална, универсална.

Цялостен синодален процес

Синодалният процес, одобрен от папата, бе обявен с документ от Генералния секретариат на Синода, в който се чете: „Цялостен синодален процес ще бъде осъществен по автентичен начин само ако конкретните църкви участват в него. Автентично участие на конкретните църкви може да бъде постигнато само ако междинните органи на синодалността също вземат участие, т.е. Синодите на Източните католическите Църкви, съветите и асамблеите на Църквите sui iuris, и Епископските конференции с техните национални, регионални и континентални изрази“.

За първи път децентрализиран Синод

За първи път в историята на тази институция, пожелана от Павел VI, за да продължи колегиалният опит на Втория Ватикански събор, ще се проведе „децентрализиран“ Синод. Именно на церемонията за честването на 50-годишнина от създаването на Синода, през октомври 2015 г., папа Франциск изрази желанието си за общ път на „миряни, пастири, Епископ на Рим“, чрез „укрепване“ на Асамблеята на епископите и „здравословна децентрализация“. Сега желанието става реалност.

Синодалният път, от откриването през 2021 г. до закриването през 2023 г
Синодалният път, от откриването през 2021 г. до закриването през 2023 г

Тържествено откриване с папата във Ватикана

Синодалният път ще бъде открит във Ватикана, в присъствието на папата, на 9 и 10 октомври 2021 г. с момент на среща и размисъл, последван от момент на молитва и отслужване на Евхаристията.

Диоцезална фаза: консултация и участие на Божия народ

Конкретните църкви ще започнат своя път в неделя, 17 октомври, под председателството на диоцезалния епископ. Целта на тази фаза е консултацията с Божия народ, поради което секретариатът на Синода ще изпрати подготвителен документ, придружен от въпросник и Наръчник с предложения за провеждане на консултациите във всяка конкретна църква. Същият документ ще бъде изпратен до Ведомствата на Римската Курия, съюзите на генералните настоятели, съюзите или федерациите за богопосветен живот, международни мирянски движения, университети или богословски факултети.

Всеки епископ преди октомври 2021 г. ще назначи диоцезален отговорник като отправна точка и връзка с Епископската конференция, който от своя страна ще назначи отговорник или екип, който да сезира Генералния секретариат на Синода. Този процес в диоцезите ще завърши с „Предсинодално събрание“. Материалите ще бъдат изпратени на собствената епископска конференция. Епископите, събрани в асамблея за период на проникновение, ще съставят резюме, което ще бъде изпратено до Генералния секретариат на Синода. Всичко това преди април 2022 г. След като материалът бъде получен, ще бъде съставен първият Работен Документ, който ще бъде публикуван и изпратен до конкретните Църкви през септември 2022 г.

Континентална фаза: диалог и проникновение

С това започва втората фаза, континенталната, планирана от септември 2022 г. до март 2023 г. Целта е да се диалогира по Работния Документ. Накрая ще бъде изготвен окончателен документ, който ще бъде изпратен през март 2023 г. до Генералния секретариат, който от своя страна ще продължи с изготвянето на втори Работен Документ. Публикуването му е насрочено за юни 2023 г.

Универсална фаза: епископите от цял свят в Рим

Синодалният път ще завърши през октомври 2023 г. с провеждането на Асамблеята на епископите в Рим, съгласно процедурите, установени в конституцията Episcopalis Communio.

21 Май 2021, 10:58