Търси

Сексуални насилия над малолетни Сексуални насилия над малолетни 

Папата: по-голямо съзнание за тежестта на насилията над малолетни

На 8 април световната общност отбелязва „Деня за превенция, изцеление и справедливост на сексуалните насилия над малолетни“, учреден от оцелелите и техните поддръжници.

Светла Чалъкова – Ватикана

Едно птиче гнездо може да донесе мощно послание: „Всички деца заслужават безопасна среда, в която да развият своя растеж“. Тази обикновена, но важна цел, е опорната точка на Международния онлайн симпозиум, който се провежда от 8 до 10 април на тема „Вяра и процъфтяване: стратегии за предотвратяване и изцеление на сексуалното насилие над деца“. Събитието е организирано от Папската комисия за закрилата на малолетните, Harvard Divinity School, Американския католически университет, Центъра за защита на малолетни към Папския Григориански университет, в сътрудничество с известни световни организации, сред които Уницеф и Световната Здравна Организация. На Симпозиума, ще се изкажат 73 лектори от 23 страни от цял свят. Участниците, записали се в събитието, са повече от 1300. Поканени са да участват също религиозни лидери, здравни работници, политически отговорници, възпитатели и всичко онези, които работят в системата на наказателното правосъдие.

Поздравите на папа Франциск

Кратко послание към всички участници, подписано от ватиканския държавен секретар кардинал Паролин, отправи и папа Франциск. Текстът бе прочетен в началото на работните сесии от Майкъл Хофман, жертва на насилие. В посланието си папата изразява надеждата, този Симпозиум, с участието на религиозните лидери, учени и експерти от различни области , „да допринесе за по-доброто осъзнаване на тежестта и обхвата на сексуалното насилие над децата и да насърчи по-ефективно сътрудничество на всяко обществено ниво за изкореняване на това дълбоко зло“. Папата изразява благодарност „за непрекъснатите усилия, които се полагат за осигуряване на благосъстоянието на всички Божии чеда и за възстановяване на достойнството и надеждата на оцелелите от насилията“. Накрая папата отправя към всички участници в Симпозума своята благословия и ги уверява в молитвите си за тяхната работа.

Кардинал О’Мали: има още много работа

Онлайн срещата бе открита от кардинал Шон О’Мали, председател на Папската комисия за закрилата на малолетните, който благодари на оцелелите жертви, които продължават да споделят и свидетелстват своите истории. „Благодарение на вашата смелост – каза кардиналът – защитата на децата, на младежите и уязвимите възрастни и програмите за подпомагане на жертвите се превръщат в централни елементи във всички аспекти от нашия живот. Но както откроява програмата на този симпозиум, има още много работа.

„Сексуалното насилие над деца е сериозен проблем за общественото здраве със значително отрицателно въздействие върху здравето и благосъстоянието на неговите жертви“, се казва в изявление. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, всяко четвърто момиче и всяко тринадесето момче са малтретирани като деца. „Духовното и физическо изцеление вървят ръка за ръка“, посочи кардинал O’Мали. „Ето защо, всички религиозни лидери, защитници на детското благосъстояние и здравни работници трябва не само да търсят възможно най-доброто обучение, но и да носят отговорност за изграждането на интердисциплинарни мостове, за да се справят заедно с глобалната криза на сексуалното насилие над децата“, каза още кардиналът.

Симпозиумът предлага възможност за дискусия между здравните работници, религиозните лидери и експерти в областта на сексуалното насилие над непълнолетни, но също и за да се говори за въздействието на насилията върху ума и тялото, върху връзката с вярата и другите, за да се проверят инструментите и стратегиите, които могат да се окажат ефективни за превенцията и да се анализира грижата и защитата за оцелелите.

„Дава ми голяма надежда - казва отец Ханс Цолнер от Центъра за закрила на детето и член на Папската комисия за защита на малолетните - че ние, като възпитатели и изследователи, ще се срещнем, за да обсъдим критичния въпрос за двойната криза: сексуалното насилие и неговото прикриване. Това е многостранен глобален проблем и този симпозиум представлява стъпка напред в изцелението на нанесената вреда и помага да се хвърли светлина върху въпроси, които отдавна са в сянка“.

08 Април 2021, 14:57