Търси

държавата Град Ватикан държавата Град Ватикан 

Нов закон за борба с корупцията за ватиканските ръководни длъжности

С документ под формата на Motu proprio, папа Франциск изисква лицата, заемащи ръководни и административни длъжности да декларират, че нямат присъди, нито са разследвани за тероризъм, пране на пари, укриване на данъци. Те няма да могат да имат активи в данъчните райове, нито да инвестират в компании, които работят срещу доктрината на Църквата. На всички служители е забранено да приемат подаръци на стойност над 40 евро

VATICAN NEWS

 „Според Писанието, който е верен в малките неща, е верен и във  важните неща“. С тези думи започва новият документ на папа Франциск по въпроса за прозрачността, написан по формата на Motu proprio, с който Светият Отец иска от заемащите ръководни длъжности на всички нива във Ватикана и от всички, работещи в администрацията, или изпълняващи длъжности в правния отдел и отдела за контрол, да подпишат декларация, с която да заявят, че нямат окончателни присъди, че нямат висящи съдебни производства, нито са разследвани за корупция, измама, тероризъм, пране на пари, експлоатация на непълнолетни, укриване на данъци. Както и че не укриват пари или инвестиции в страни с висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма, в данъчни райове, нито имат участия в компании, които работят срещу социалната доктрина на Църквата.

Това затягане на мерките следва издадения на 19 май 2020 г. нов кодекс на папа Франциск за обществените поръчки и то се оказва необходимо, пояснява папата,  тъй като корупцията „може да се прояви по различни начини и форми, дори в сектори, различни от този на обществените поръчки и затова нормативите и добрите практики на международно ниво предвиждат конкретни задължения за прозрачност за лицата, заемащи ключови длъжности в публичния сектор, с цел предотвратяване и борба с конфликти на интереси, клиентелизъм и корупцията като цяло", във всички сектори. Поради тази причина Светият престол, който се присъедини  към  Конвенцията на ООН срещу корупцията, „реши да се приспособи към най-добрите практики за предотвратяване и борба“ с това явление „в различните му форми".

Затова папата реши да добави нови членове към Общия правилник на Римската курия, с разпоредба, която се отнася до всички субекти с ниво на класификация C, C1, C2 и C3 (т.е. от кардиналите - ръководители на дикастерии, до заместник-директорите с петгодишен договор за управление) и всички, които имат действащи управленчески функции в съдебния отдел или този за проверка и надзор. Те ще трябва да подписват декларация в момента на назначаването и след това на всеки две години.

От тях се изисква да удостоверят, че не са получили окончателни присъди във Ватикана или в други държави и че не са се възползвали от намаляване на наказание, амнистия или помилване, както и че не са били оправдани поради изтичане на давността. Също и че нямат висящи наказателни дела или разследвания за участие в престъпна организация, корупция, измама, тероризъм, пране на пари, експлоатация на непълнолетни, търговия с или експлоатация на хора, укриване или неплащане на данъци.

Освен това, те ще трябва да декларират, че не притежават, дори чрез трети  лица, пари или инвестиции, или дялове в компании и предприятия в държави, включени в списъка на юрисдикциите с висок риск от пране на пари (освен ако техните роднини не пребивават или имат местоживеене поради доказани семейни причини, поради работа или учене). Те трябва да гарантират, доколкото им е известно, че всички активи, движими и недвижими, които са тяхна собственост или само са държани от тях, както и възнагражденията от какъвто и да е род, идват от законни дейности. Важно е и искането „да не се държат“ акции или „интереси“ във фирми или предприятия, чиито цели противоречат на социалната доктрина на Църквата.

Секретариатът по икономическите въпроси ще може да извършва проверки за достоверността на декларациите, написани черно на бяло от деклараторите, а Светият престол, в случай на неверни или фалшиви декларации, ще има право да уволни  служителя и да поиска възстановяване на евентуално понесените щети.  

И накрая, новото, което се отнася до всички служители на Римската курия, на държавата-град Ватикан и до свързаните с тях органи, е забраната да приемат, поради служебното си положение, „подаръци или други ползи“ на стойност над 40 евро.

man / VatNews

29 Април 2021, 14:24